Herman De Croo vraagt parlementair debat over nieuwe Wegcode

Open Vld-Kamerlid Herman De Croo wil dat het parlement de mogelijkheid krijgt om staatssecretaris voor Mobiliteit Schouppe te ondervragen over zijn plannen met de Wegcode. Eind juli kondigde Schouppe in de pers een nieuwe Wegcode aan. Maar De Croo vindt niet dat de regering in lopende zaken zonder het parlement de Wegcode kan aanpassen. “Bij een grondige wijziging van de verkeersregels moet een staatssecretaris in lopende zaken de stem en steun van het parlement hebben.”

Eind juli kondigde staatssecretaris voor Mobiliteit Schouppe in de pers een nieuwe Wegcode aan. De verrassing was groot. Hoewel de Wegcode geregeld is onder de vorm van een Koninklijk Besluit en dus ook op deze manier kan gewijzigd worden, kan men van een Staatssecretaris in lopende zaken toch verwachten dat hij een aantal dossiers met de regering in lopende zaken én het parlement doorpraat? Niet dus.

Een regering in lopende zaken en zeker een staatssecretaris die niet herverkozen werd in het federaal parlement heeft er alle baat bij om zeer breed gedragen beslissingen te nemen. Zij heeft immers geen volheid van bevoegdheid. De stem én de steun van het parlement – toch de door de burger verkozen volksvertegenwoordigers – is bij een dergelijk grondige wijziging van de regels gewenst. Het getuigt daarbij van weinig respect voor de parlementaire democratie die ons land nog altijd is, om deze beslissing binnenskamers te nemen, op een bijna Vaticaanse wijze. Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid belangen iedereen aan.

Herman De Croo: “De Commissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven van de Kamer moet minstens de mogelijkheid krijgen om de staatssecretaris te ondervragen over zijn concrete plannen met de Wegcode. Een wijziging van de Wegcode heeft voor iedere burger concrete en duidelijke gevolgen. Een voorafgaandelijke inzage in de plannen van de Staatssecretaris lijkt mij minstens opportuun.”

De oorspronkelijke Wegcode dateert van 1 december 1975. Het Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (B.S. 09.12.1975) werd nadien herhaaldelijk gewijzigd. Het zou nu de bedoeling zijn een ingrijpende en allesomvattende herziening door te voeren. “Dit kan niet in een periode van lopende zaken,” zo besluit De Croo.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here