N-VA wil accijnzen op benzineproducten bevriezen

De steeds stijgende brandstofprijzen veroorzaken heel wat moeilijkheden bij zowel bedrijven als gezinnen. Het cliquetsysteem dat de regering hanteert om de prijzen aan de pomp af te toppen, is ontoereikend. De N-VA wil dat de regering de accijnsheffing op benzine volledig bevriest. Nu blijft de federale overheid immers extra inkomsten genereren telkens als de prijs van de benzine stijgt. Dit is haast pervers op een ogenblik dat het betalen van de brandstoffactuur voor heel wat gebruikers een probleem wordt.

Ook de bedrijven hebben nood aan ademruimte. De steeds stijgende benzineprijs betekent een extra rem op de groei van de economie en het prijsverschil dat is ontstaan met onze buurlanden, vermindert het concurrentievermogen van onze ondernemingen.

Het bevriezen van de accijnzen op benzineproducten is dus zowel een sociale maatregel als een economische maatregel die meteen voelbaar is voor alle verbruikers. Bovendien zorgt de ingreep voor het onmiddellijk stilvallen van het tanktoerisme dat momenteel duidelijk op gang gekomen is.

Patrick De Groote zal de regering hierover interpelleren. Hij verwacht van een VLD – SP.A regering die beweert zowel oog te hebben voor het bedrijfsleven als voor de kleine man, dat ze nu eens eindelijk maatregelen neemt die effectief zijn en een onmiddellijk effect hebben. Het is hoog tijd.

Bron: Patrick De Groote – Kamerlid N-VA

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here