Info-avond: Communiceren met mensen met autisme

Alsmaar meer kinderen, jongeren, volwassenen krijgen een diagnose ‘autisme’ (of autismespectrumstoornis (ASS)). Wie een kind, partner, vriend, collega, … met autisme heeft, weet dat vooral de communicatie nogal eens stroef kan verlopen. Aangezien communicatie altijd van twee kanten komt, willen wij tijdens deze infoavond hier uitgebreid bij stil staan.

Op woensdag 26 oktober 2011 organiseren Gezin en Handicap en KVG Oost-Vlaanderen de Infoavond ‘Communiceren met mensen met autisme’ om 19u30 met Stinne Schaerlaecken, ervaringsdeskundige en medewerkster van De Vlaamse Vereniging Autisme (V.V.A) in zaal Broederlijk Delen/Welzijnszorg, Sint-Salvatorstraat 30 , Gent

Om tot een betere communicatie met mensen met autisme te komen, is het ook goed om wat meer te weten over autisme. In het eerste deel gaan we hier (kort) op in. Daarna nemen we uitgebreid het thema ‘communicatie’ onder de loep en worden er heel wat tips en concrete informatie gegeven om je communicatie met iemand met autisme te verbeteren. Er is ook ruimte voor eigen vragen en ervaringen.

De inkom bedraagt 3 euro voor ouders en personen met een handicap die lid zijn van Gezin en Handicap, KVG of 7 euro voor ouders die geen lid zijn en 20 euro voor professionelen. Professionelen die met ouders of personen met een handicap meekomen,betalen 15 euro. Inschrijven is verplicht. Dit kan telefonisch bij Gezin en Handicap: 03/216. 29. 90 of per mail gezinenhandicap@kvg.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here