Maïswortelboorder gevonden in Nederlands Limburg

In een maïsveld in Nederland, niet ver van de luchthaven van Beek (Maastricht), vlakbij de Belgische grens, werd een Amerikaanse exotische kever aangetroffen. Dit insect, de maïswortelboorder (Diabrotica virgifera Le Conte), is onschadelijk voor de gezondheid van de mens maar vormt een echte bedreiging voor de maïsteelt.

De Nederlandse autoriteiten bakenden de twee zones af waarin de Europese wetgeving voorziet, nl. een focuszone en een veiligheidszone.

Een stuk van de veiligheidszone bevindt zich op Belgisch grondgebied, in een deel van de gemeenten Lanaken en Maasmechelen (Provincie Limburg). Er moeten evenwel niet onmiddellijk maatregelen worden getroffen op de in deze zone gelegen Belgische maïsvelden.

De betreffende landbouwers zullen door het FAVV in kennis worden gesteld van de aanstaande instelling van een netwerk voor het opsporen van het insect en van de in de toekomst te treffen maatregelen.

Een volledig dossier over de maïswortelboorder, de getroffen maatregelen en de afbakening van de zones is terug te vinden op de website van het Voedselagentschap : www.favv.be onder FAVV > Beroepssectoren > Plantaardige productie > Fytosanitaire aspecten > Ziekten en plagen > Maïswortelboorder. Website: Lees meer >>>.

Maïswortelboorder

Beschrijving

De maïswortelboorder (Diabrotica virgifera Le Conte) is een insect dat in maïsvelden grote schade kan aanrichten. De wortelboorders leggen in de loop van de zomer hun eieren bij de wortels van maïsplanten. De eitjes overwinteren in de grond, de larven komen in het voorjaar uit. De larven voeden zich dan met de wortels van de maïs. Bij ernstige aantasting kunnen de maïsplanten omvallen en zijn de opbrengstverliezen aanzienlijk: gemiddeld gaat 6,5 tot 13% van de opbrengst verloren; in sommige gevallen zijn evenwel oogstverliezen van 90% vastgesteld. De schade die het insect toebrengt is vooral aanzienlijk op percelen waar 2 jaar na elkaar maïs wordt geteeld (monocultuur).

De maïswortelboorder is ongeveer 6-7 mm lang, groen van kleur met in de lengte drie donkere strepen over de rug. Als de strepen elkaar overlappen lijken de vleugels bruin of zwart van kleur. Eitjes en larven kunnen bijna niet met het blote oog gezien worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here