Plots hevige regenbuien en noodweer zorgen in het ganse land voor wateroverlast. Ondernemers kunnen op de website www.unizo.be/wateroverlast nagaan welke fiscale en sociale hulp bestaat voor door overstromingen getroffen ondernemers. Op de website is een checklist beschikbaar met alle noodzakelijke gegevens voor het aanmelden van schade. UNIZO verwijst de getroffen ondernemers bovendien naar het UNIZO Service Center waar ze terecht kunnen voor eerstelijnsadvies in verband met opgelopen waterschade. Voor UNIZO-leden is er ook een gids “Eerste sociale en fiscale hulp bij rampen”.

Op www.unizo.be/wateroverlast vinden ondernemers daarnaast een oplijsting van waarvoor het Rampenfonds wel en niet tussenkomt. Zo komt het Rampenfonds bijvoorbeeld niet tussen voor goederen die vallen onder de brandpolis “eenvoudige risico’s”. Wordt het noodweer als algemene ramp erkend, dan kan een ondernemer wel een verzoek tot schadeloosstelling indienen bij de Provinciegouverneur. Verder kunnen ondernemers er ook info raadplegen over eventuele liquiditeitsproblemen of uitstel van betaling bij overmacht of onvoorzienbare omstandigheden onafhankelijk van de wil van de zelfstandige ondernemer.

Getroffen land- en tuinbouwers

Voor “directe schade” kunnen land- en tuinbouwers wél terecht bij het rampenfonds, op voorwaarde dat het noodweer effectief als ramp wordt erkend. In afwachting van deze erkenning komt het erop aan de schade nu al zo snel en exact mogelijk te laten vaststellen en omschrijven door de gemeentelijke schattingscommissie of een expert. Met de checklist, op te vragen via www.unizo.be/overlast , kunnen ondernemers nagaan wat hen te doen staat.

Voor gedetailleerde info in verband met wateroverlast en noodweer: www.unizo.be/wateroverlast en via het UNIZO Service Center op 078 35 39 39 of via service@unizo.be