Woensdagochtend gaven zeven jeugdbewegingen het startschot voor hun nieuwe jaarthema: “Armoede is een onrecht. Maak er spel van!” Met die slogan engageren de jeugdbewegingen zich om kinderen en jongeren te sensibiliseren over armoede en sociale uitsluiting.

Om hun jaarthema aan te kondigen, kaapten een groep kinderen en jongeren van Chiro, FOS Open Scouting, Jeugd Rode Kruis, KLJ, KSJ-KSA-VKSJ, Scouts en Gidsen Vlaanderen en Wel Jong Niet Hetero voor een paar minuten de ether. Op verschillende zenders maakten zij tijdens de ochtendblokken met veel kabaal iedereen wakker.

“Bij het woord armoede denken veel mensen eerst en vooral aan derdewereldlanden: straatkinderen in India, hongersnood in Afrika, enz.
Maar ook in België leven veel mensen nog in armoede. Dat wordt vaak vergeten,” zegt Elke Sevens, coördinator van het gezamenlijke jaarthema. “Bijna één op de vijf kinderen in België leeft in een gezin met een armoederisico. Armoede is dus een probleem waar onze leden en leiding rechtstreeks of onrechtstreeks mee in aanraking komen. We vinden het belangrijk om hier ook in de jeugdbeweging bij stil te staan.”
Om hun groepen hier bij te helpen, maakten de jeugdbewegingen spelmateriaal, een jaarthemalied en jaarthemafiguren aan.

De Belgische armoedecijfers zijn niet goed te praten. Het is dringend tijd voor actie. Door armoede een jaar lang centraal te zetten, willen de jeugdbewegingen meer aandacht voor het probleem vragen. Bij hun leden en leiding, maar ook bij de politiek. Ze roepen zoveel mogelijk mensen op om van de strijd tegen armoede een prioriteit te maken.

Het is niet de eerste keer dat de jeugdbewegingen samen aan één thema werken. In het schooljaar 2005-2006 deden ze dat als eens onder de slogan “Verdraai-De Wereld”.
“Samenwerken geeft ons de kans om expertise te delen. De aandacht voor kinderen en jongeren in armoede is in de jeugdbewegingen niet nieuw. Hoe en hoeveel hieraan gewerkt wordt, verschilt wel. Door samen te werken willen we die kennis en ervaringen bundelen,” vertelt Elke. Voor de strijd tegen armoede krijgen de jeugdbewegingen ondersteuning van Decenniumdoelen 2017 en Cera.