Geen windturbines op Vlakte van de Raan

Deze morgen raakte bekend dat de federale regering de machtiging voor de bouw van een windmolenpark met een nominaal vermogen van 2 MW ten noorden van de 'Vlakte van de Raan' heeft ingetrokken. De beslissing werd genomen op 25 juli bij ministerieel besluit en verscheen op 5 augustus in het Belgisch Staatsblad. Minister van de Noordzee, Johan Vande Lanotte, verdedigt de beslissing van de regering omdat de locatie zich te dicht bij de kust situeert en een park van 50 windturbines een potentieel gevaar kan zijn voor trekvogels.

Vogelbescherming Vlaanderen juicht deze beslissing toe, vooral omdat ze gebaseerd is op ecologische motieven. Vogelslachtoffers kunnen vallen op plaatsen waar in voor- en najaar gestuwde seizoenstrek plaatsvindt. Dit gebeurt voor heel wat vogelsoorten langs de kust, omdat die tijdens de trek wordt gebruikt als 'gidslijn'.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here