Homoseksuele asielzoekers mogen teruggestuurd worden…

Margriet Hermans laat weten in een persmededeling dat homoseksuele asielzoekers niet meer mogen worden teruggestuurd naar landen waar ze mishandeld worden of de dood riskeren. De Iraanse autoriteiten lieten op dinsdag 19 juli 2005 twee jongeren ophangen in Mashad. De jongeren zouden homoseksuele daden hebben gepleegd. Wereldwijd werd verontwaardigd gereageerd op deze barbaarse daad. Het is onaanvaardbaar dat jongeren in deze context worden terechtgesteld.

Luidens diverse mensenrechtenorganisatie werden sinds de Iranese revolutie in 1979 reeds 4.000 holebi's vervolgd. Ook minderjarigen worden voor hun seksuele geaardheid vervolgd.

Op initiatief van enkele tientallen organisaties wordt vandaag in Parijs, Montpellier en Londen actie gevoerd tegen de doodstraf en de criminalisering van homoseksualiteit in Iran.

De Nederlandse overheid heeft deze maand beslist om voorlopig geen homoseksuele Iraniërs terug te sturen naar hun land. Ook Zweden heeft reeds een gelijkaardige maatregel afgekondigd. Zweden is, net als België, een fervente tegenstander van de doodsstraf, en dan zeker voor minderjarigen.

Het is onaanvaardbaar om homoseksuele asielzoekers terug te sturen naar landen waar ze mishandelingen, folteringen en zelfs de dood riskeren. Iran is geen alleenstaand geval, in een tiental landen wordt homoseksualiteit met de dood bestraft. Ik denk hier onder meer aan Afghanistan, Saoedi-Arabië, etc.

Ik heb dan ook vandaag naar aanleiding van deze internationale protestactie tegen het criminaliseren van homoseksualiteit aan de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Patrick Dewael, gevraagd om maatregelen te treffen, naar het voorbeeld van Nederland en Zweden om te voorkomen dat homoseksuele asielzoekers worden teruggestuurd naar een land waar ze mishandeld, gefolterd of zelfs gedood worden.

Bij de asielaanvragen moet de seksuele geaardheid van de asielaanvrager een doorslaggevend criterium worden, indien het land van oorsprong homoseksualiteit strafbaar stelt.

Margriet Hermans, Holebi-meter voor de VLD in de Senaat.

Hier de vragen
Schriftelijke vraag van senator Margriet Hermans aan de Vice-Eerste Minister en minister van Binnenlandse Zaken

Betreft: maatregelen om te voorkomen dat homoseksuele asielzoekers worden teruggestuurd naar landen waar ze de dood riskeren.

Graag had ik het antwoord van de minister ontvangen omtrent volgende vragen:

1) Worden homoseksuele asielzoekers uit Iran, wanneer hun asielaanvraag wordt afgewezen heden teruggestuurd naar Iran?

2) Werden homoseksuele asielzoekers, wiens aanvraag geweigerd werd, in het verleden teruggestuurd naar landen waar homoseksualiteit wordt beschouwd als een misdrijf en/of waar ze mogelijks het slachtoffer kunnen worden van folteringen en/of de doodstraf?

3) Is de minister bereid maatregelen te treffen opdat bij de asielaanvragen rekening wordt gehouden met de seksuele geaardheid, indien het land van oorsprong homoseksualiteit strafbaar stelt? Zo ja, kan de minister dit dan uitvoerig toelichten, wat de procedure betreft alsook voor welke landen deze maatregel telt? Zo neen, kan de minister aangeven op welke gronden hij zich baseert om dit voorstel af te wijzen?

4) Kan de minister aangeven welke maatregelen werden getroffen bij de Dienst Vreemdelingenzaken om te voorkomen dat homoseksuele asielzoekers worden teruggestuurd naar een land waar ze mishandeld worden?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here