Opnieuw meer honden en katten in asielen in 2004

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de Dienst Dierenwelzijn en CITES van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zich bij de Belgische asielen bevraagd over het aantal opgevangen dieren en de bestemming die deze dieren hebben gekregen.

In 2004 boden 78 asielen onderdak aan maar liefst 38.586 honden en 33.967 katten, wat vergeleken met het jaar ervoor (resp. 36 645 honden en 26 986 katten in 2003) een stijgende trend is voor zowel de honden als de katten. De cijfers illustreren dat men zich nog steeds al te gemakkelijk een huisdier aanschaft zonder zich rekenschap te geven van de zorgen die ermee gepaard gaan. Van de honden moeten er steeds minder gedood worden (16,4%) maar bij de poezen loopt dat aantal op tot iets minder dan de helft (45,8%). Asielen zijn genoodzaakt deze ongewilde en niet herplaatsbare dieren te doen inslapen om op die manier plaats te maken voor de «nieuwkomers».

Maar er is ook positief nieuws: door de inzet van het personeel van de asielen – veelal vrijwilligers- krijgen vele dieren een nieuwe thuis: 54 % van de honden kon terecht bij een nieuw baasje en 40,4 % van de katten werd geadopteerd. Van de verloren gelopen dieren werd 32,9 % van de honden teruggeven aan de eigenaars; bij de poezen ligt dat aantal zeer laag, namelijk slechts 3,8 %. De cijfers van teruggegeven honden evolueren jaar na jaar in gunstige zin; allicht is de wettelijk verplichte identificatie en registratie van honden (sinds september 1998) daar niet vreemd aan. Deze dalende trend zal zich meer dan waarschijnlijk ook in de toekomst handhaven, omdat de impact van de identificatie- en registratiewet steeds duidelijker zal worden.

In totaal werkten 78 asielen in ons land mee aan deze statistieken; het gaat om asielen in 44 Vlaanderen, in 30 Wallonië en 4 in het Brusselse Gewest.

Een werkgroep van de Raad voor Dierenwelzijn, opgericht in de schoot van de dienst Dierenwelzijn en CITES, heeft als opdracht deze problematiek te bestuderen en voorstellen uit te werken om het aantal dieren dat in asielen terechtkomt terug te dringen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here