Vogelbescherming niet gelukkig met jachtopeningsbesluit

Vogelbescherming Vlaanderen is niet gelukkig met de wijziging van het jachtopeningsbesluit, want zoals verwacht heeft ze tot gevolg dat er meer en langer kan worden gejaagd. De vereniging is ook teleurgesteld omdat ze niet betrokken werd bij de voorbereidingen van deze besluitaanpassing. Het jachtopeningsbesluit bepaalt ook de voorwaarden waaronder wildsoorten die schade veroorzaken mogen worden bestreden. Het jachtbesluit wordt – in het kader van het Jachtdecreet van 24 juli 1991 – normaliter om de vijf jaar genomen, maar minister Peeters besliste over te gaan tot een tussentijdse wijziging. Hij definieert en vergroot o.a. de mogelijkheden tot het bestrijden van Grauwe Gans en Canadese Gans, in het kader van het natuurbeheer of het vermijden van schade aan gewassen.

De Houtduif kan in principe heel het jaar door worden bejaagd, zelfs in de lente…

De Houtduif wordt meer vogelvrij verklaard omdat ze schade kan berokkenen aan landbouwgewassen. Met dit wijzigingsbesluit wordt de gewone jacht op de Houtduif (van 15 september tot 15 januari) verlengd tot 28 februari. Dit wil zeggen dat de soort vanaf volgend jaar anderhalve maand langer mag worden bejaagd. In het huidige besluit kan de Houtduif in die periode al via de zogenaamde bijzondere jacht worden bestreden. Die procedure vindt de minister te omslachtig, aangezien jagers vooraf de bestrijding moeten melden aan de afdeling Bos & Groen.

Volgens Vogelbescherming Vlaanderen is de nieuwe maatregel niets meer dan een toegeving aan de jagers die vanaf volgend jaar anderhalve maand langer hun schietlusten op Houtduiven kunnen botvieren. Met het wegvallen van de meldingsplicht gedurende die periode, valt meteen ook elke vorm van controle weg.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here