Vanaf 15 augustus instap-opleiding voor tewerkstelling

Werkzoekenden en kortgeschoolde schoolverlaters kunnen vanaf 15 augustus 2005 terecht in instap-opleidingen. Ze moeten dan wel minder dan 4 maanden tevoren een opleiding of leerplichtonderwijs gevolgd hebben. Dat heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist op voorstel van minister van Werk Frank VANDENBROUCKE. Instap-opleidingen zijn aantrekkelijk voor de werkgever (de eerste 2 maanden betaalt de RVA het loon grotendeels) en voor de werkzoekende (na de instap-opleiding moet hij of zij een vast arbeidscontract krijgen).

Hoe langer werkzoekenden en schoolverlaters werkloos blijven, hoe verder ze afstaan van wat ze eerder geleerd hebben. Werkgevers zijn hierdoor minder in hen geïnteresseerd, zelfs voor vacatures met te weinig kandidaten. De Vlaamse Regering en de sociale partners willen dit probleem aanpakken via instap-opleidingen. Dat hebben ze op 20 januari 2005 afgesproken in het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord. De Vlaamse Regering heeft hierover contact genomen met de federale overheid om dit mee mogelijk te maken. Dat is woensdag 20 juli 2005 gebeurd via het plan Jeugdwerkloosheid van federaal minister van Werk Freya Van den Bossche.

Het initiatief van de Vlaamse Regering vormt een eerste concrete toepassing. Vanaf 15 augustus 2005 worden instap-opleidingen mogelijk voor: – werkzoekenden na het volgen van een beroepsopleiding van minstens 400 uur (leeftijd speelt geen rol); – kortgeschoolde schoolverlaters met maximaal het diploma van 1ste graad ASO, 2de graad technisch, beroeps- of kunstsecundair onderwijs, de middenstandsopleiding, deeltijds beroepssecundair onderwijs, alternerend beroepsonderwijs of buitengewoon secundair onderwijs.

De federale overheid heeft ook de mogelijkheid voorzien om de doelgroep te verruimen naar jongeren die een diploma van technisch of beroepsonderwijs behaald hebben. De bevoegde minister zal hierover de Vlaamse sociale partners consulteren.

De instap-opleiding moet starten binnen de 4 maand na het einde van de opleiding/onderwijs. Wie start, blijft tijdens de eerste 2 maanden de werkloosheids- of wachtuitkering van de RVA ontvangen. De werkgever past dan alleen het verschil met een startersloon bij. Na afloop van de instap-opleiding krijgt de betrokkene een contract van onbepaalde duur.

Frank Vandenbroucke: "Hiermee willen we de zuigkracht van het bedrijfsleven op mensen die een beroepsopleiding afgerond hebben en kortgeschoolde schoolverlaters fors versterken. Ze kunnen zo snel toepassen wat ze geleerd hebben. De instap-opleiding biedt ook uitzicht op blijvend werk."

De praktische toepassing van de instap-opleidingen is in handen van de VDAB. Alle jongeren die in aanmerking komen worden automatisch verwittigd, onder meer via sms en/of brief.

Bron: Informatieambtenaar

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here