Richtlijn softwarepatenten terug naar af

N-VA Europarlementslid Frieda Brepoels is verheugd over de verwerping van de zogenaamde softwarepatentenrichtlijn. Ze pleit voor een algemeen Europees octrooi met het oog op de rechtszekerheid en het verwezenlijken van de doelstellingen van Lissabon. Het voorstel van de Europese Commissie van 2001 voor octrooibaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen, werd in een eerste lezing door het Europees Parlement in 2004 grondig aangepast.

De Europese Raad formuleerde in maart 2005 het gemeenschappelijk standpunt, dat op geen enkele manier rekening houdt met de opmerkingen van het Europees Parlement.

Het Europees Parlement verwierp vandaag het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met een overweldigende meerderheid van 95%, in de procedure van de tweede lezing.

Er bestond immers teveel dubbelzinnigheid over de reikwijdte van de richtlijn. De kleine softwareontwikkelaars en KMO's waren terecht bezorgd over het feit dat dit voorstel het ontwikkelen van nieuwe toepassingen en ideeën op het gebied van software ernstig zou kunnen beperken.

Brepoels is erg opgetogen met de beslissing van het Parlement om het standpunt van de Raad niet te steunen. De Commissie heeft al laten verstaan dat ze niet met een aangepast voorstel komt, de richtlijn is dus definitief van de baan.

"Ik hoop dat de Europese Commissie vanaf nu werk zal maken van een algemeen Europees octrooi, waarin horizontaal over alle sectoren heen nagedacht wordt over het patenteren en het toekennen van octrooien, en dit in een goed uitgewerkt juridisch kader" zegt Frieda brepoels.

Ook UNIZO is tevreden met de uitspraak en benadrukt in principe akkoord te gaan de inspanningen en investeringen van softwareontwikkelaars, zeker van kleine bedrijven, te beschermen in het kader van hun intellectuele creaties. De organisatie vindt softwarepatenten hiervoor momenteel evenwel niet de beste oplossing omdat momenteel de meeste betrokken KMO's niet in staat zijn de kosten van het patentenonderzoek te betalen.

Volgens UNIZO wordt voor computersoftware vooralsnog voldoende bescherming geboden door het auteursrecht. Dat is immers automatisch van toepassing.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here