Politieke druk op media: schande!

De Vlaamse Journalisten Vereniging (VJV) is niet te spreken over de manier waarop een zelfstandig journalist na tien jaar trouwe dienst onder druk van een lokale politicus door zijn redactie bedankt werd voor bewezen diensten! Nog erger is het feit dat redacties blijkbaar vermijden dit aan te klagen! Telefoons traceren, journalisten veroordelen tot effectieve gevangenisstraffen, journalisten broodroven, waar gaat dat eindigen?

De journalisten aangesloten bij onze vereniging en het bestuur protesteren met klem tegen deze gang van zaken!

Verder is de Vlaamse Journalisten Vereniging niet te spreken over het feit dat nogal wat ledenjournalisten van de Vlaamse Journalisten Vereniging niet worden toegelaten tijdens de opening van het Deurganckdok in Antwerpen omdat ze geen erkenning genieten van Binnenlandse Zaken.

België beschikt dus over een totalitair beleid dat naar willekeur de media selecteert die ze wil aanvaarden. Dat optreden is ongezien in haast geheel Europa en ondemocratisch!

Dit is een vrije pers onwaardig!

Het is logisch dat journalisten gescreend worden bij officiële gebeurtenissen en dat men een accreditatie vereist. Die selectie mag echter niet afhangen van een erkenning door de overheid maar moet gebaseerd zijn op de prestaties en de bekwaamheid van de journalisten erkend door en verenigd in journalistenverenigingen!

De Vlaamse Journalisten Vereniging is verontwaardigd over dit totaal ondemocratisch gedrag zegt Godelieve Vaesen, Voorzitster Vlaamse Journalisten Vereniging http://www.vjv.info.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here