Nieuwe infocampagne patiëntenrechten nodig

Vandaag stelde de federale ombudsdienst 'Rechten van de patiënt' haar eerste jaarverslag voor. Spirit-kamerlid Annelies Storms is tevreden dat de ombudsdienst reeds een vierhonderdtal dossiers behandelde. Dit grote aantal dossiers bewijst het nut van dergelijke ombudsdienst. Het jaarverslag moet volgens spirit-kamerlid Storms de basis vormen voor de evaluatie van de huidige patiëntenrechtenwet. Toch kampt de federale ombudsdienst met nog tal van kinderziekten.

Kamerlid Annelies Storms kaart al sedert meer dan een jaar enkele pijnpunten aan. Zo ondervroeg ze minister Demotte recent over het ontslag van de Nederlandstalige ombudsvrouw. Storms vindt het onaanvaardbaar dat wegens dit ontslag de Nederlandstalige klachten momenteel niet meer behandeld worden. Er schort ook iets aan de bereikbaarheid van de ombudsdienst. De telefoonnummers van de Nederlandstalige en Franstalige ombudspersoon die op de website van de FOD Volksgezondheid staan, zijn al maanden niet meer in gebruik.

Ook de bekendmaking van de rechten van de patiënt laat te wensen over. Spirit-kamerlid Annelies Storms dringt al maanden bij de minister aan op een toegankelijke website met de eenvoudige domeinnaam www.patientenrechten.be. Het huidige adres is moeilijk vindbaar: LINK. Storms vindt dat er dringend nood is aan een nieuwe informatiecampagne waarbij de mensen via allerlei kanalen ingelicht worden over hun rechten als patiënt, de eerste en enige infofolder dateert nog van de vorige legislatuur. Bron: Annelies Storms

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here