Voedselagentschap weerlegt lasterlijke beschuldigingen

Het Voedselagentschap weerlegt met klem de beschuldigingen geuit door veevoederproducent Yves Lambrecht in de avond en laatavond nieuwsuitzending van VTM op donderdag 23 juni. De heer Lambrecht nodigde zelf een controleur van het Voedselagentschap uit die op Lambrechts vraag een staal nam van de kruiden. Uit voorzorg nam de controleur in afwachting van het volledig resultaat de aanwezige voorraad kruiden in bewarend beslag.

Het Voedselagentschap wist niet dat de firma , ondanks het blokkeren van de voorraad, het product verder gebruikte zonder te wachten op de resultaten.

Lambrechts bewering dat het Voedselagentschap reeds op 23 maart op de hoogte was van de aanwezigheid van een dexamethasonepreparaat in de kruiden genomen op 2 maart in zijn bedrijf is fout. In eerste instantie maakten alle bevindingen deel uit van een gerechtelijk onderzoek. Een medewerker van het Voedselagentschap die aangezocht was om als expert te fungeren binnen het gerechtelijk onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter te Ieper was eveneens op de hoogte maar was tevens gebonden door het geheim van het onderzoek.

Het Voedselagentschap werd door justitie omtrent deze zaak op 13 april officieel ingelicht.

Het Voedselagentschap plande alle acties in overleg met de onderzoeksrechter en het parket. Daarbij werd rekening gehouden met verschillende aspecten: het internationaal karakter van het onderzoek, het in kaart brengen van de distributiecircuits van het verboden product en natuurlijk het risico voor de volksgezondheid. Een en ander was het resultaat van een zorgvuldige risico-evaluatie.

Deze risico-evaluatie baseert zich ondermeer op het feit dat dexamethasone een product is dat aanwezig is in sommige erkende diergeneesmiddelen en waarvoor er een maximale residu waarde in dierlijke producten bestaat . De vastgestelde gehalten binnen dit illegaal gebruik waren in dezelfde grootte-orde als de limietwaarde en vormden geen acuut gevaar voor de volksgezondheid. Dit werd naderhand bevestigd door een onafhankelijk wetenschappelijk instituut.

Op 10 mei werd in verschillende landen simultaan een internationale actie uitgevoerd.

Op 12 mei nam het Voedselagentschap deel aan de persconferentie van het parket te Ieper dat de zaak bekend maakte. Op die persconferentie werd duidelijk gemaakt dat de techniek om het hormonenpreparaat aan te tonen nog maar enkele weken eerder 100 % op punt werd gesteld door het eigen federaal voedingslaboratorium van Gentbrugge. Met andere woorden, voordien beschikte het Voedselagentschap nog niet over voldoende rechtsgeldige bewijslast om de aanwezigheid van verboden producten hard te maken.

De bewering dat het Voedselagentschap bewust maandenlang heeft getolereerd dat met hormonen behandeld vlees in de rekken kwam met de bedoeling om de zaak meer spektakel waarde te geven en ondertussen de consument in gevaar te brengen is een kwaadwillige leugen die door de betrokken bedrijven wordt verspreid.

Bron: FAVV-AFSCA

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here