Vrachtwagens beperken naar 80 km per uur

UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, maakt groot voorbehoud bij het vandaag door Vlaams minister van Mobiliteit Katleen Van Brempt gelanceerd voorstel de snelheidsbeperking voor vrachtwagens te beperken tot 80 kilometer per uur. UNIZO steunt daarmee de kritiek van de Vlaamse beroepsorganisatie van transporteurs SAV. Noch voor het milieu, noch voor de mobiliteit blijkt het voorstel een goede zaak.

UNIZO bepleit daarom een globale aanpak samen met alle regeringen én rekening houdend met de Europese situatie in goed voorafgaandelijk overleg met alle betrokken partners. De ondernemersorganisatie betreurt het lanceren van dit voorstel in de media zonder enig voorafgaandelijk overleg. Bovendien wordt daardoor de indruk gewekt als zou het vrachtvervoer in grote mate verantwoordelijk zijn voor de verkeersonveiligheid en voor de luchtbevuiling. UNIZO wijst op de grote en constructieve inspanningen van de SAV voor veiliger verkeer en propere motoren. Dat gebeurt onder meer door intense opleiding en bijscholing van chauffeurs en bedrijven binnen de sector, door bijkomende technische investeringen zoals bijvoorbeeld in dode hoekspiegels en door de actieve medewerking van de beroepsorganisatie aan verkeersopvoeding in de scholen.

UNIZO benadrukt de noodzaak zowel de verkeersveiligheid als de CO2 uitstoot globaal en samenhangend aan te pakken zowel in de federale als in de Vlaamse regering. Inzake de CO 2 – uitstoot verwijst de ondernemersorganisatie naar de zopas gemaakte afspraken in het kader van de door de Vlaamse regering georganiseerde klimaatconferentie en de daar gemaakte afspraken met de ondernemersorganisaties en de sectoren. Overigens viseert het voorstel van de ministers alle vrachtwagens van alle bedrijven. Daarom dringt UNIZO aan op grondig overleg vooraf zowel binnen en tussen de diverse betrokken ministers en regeringen als met alle betrokken sectoren om te komen tot een realistische globale aanpak in heel het land en rekening houdend met de situatie binnen de E.U. Eén sector, in dit geval het vrachtwagenvervoer eruit pikken, noemt UNIZO contraproductief. Bron: Unizo

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here