Andrea Croonenberghs wordt meter van Artsen zonder Vakantie

Waarom komt u geen poliokinderen opereren in plaats van op vakantie te komen? Dit kreeg een Belgische arts op rondreis in Afrika te horen toen hij, uit professionele nieuwsgierigheid, een centrum voor gehandicapten bezocht. 'Waarom niet?', legt chirurg Frans De Weer aan HulpOrgansiaties.be uit. Artsen zonder Vakantie was geboren. In 1981 gaven hij en twee collega's hun jaarlijkse vakantie voor het eerst een uitgesproken humanitair karakter. Kameroen was hun eerste bestemming, medische interventies hun doel. Niemand had toen gedacht dat er nog meer dan 480 andere zendingen zouden volgen. "Dit jaar trekken wij 70 keer op missie naar Afrika. Tien jaar geleden was dat nog maar 18 keer", licht de voorzitter toe.

Hoe werken ze?

"Vóór de geboorte van een zending, is er een noodkreet vanuit Afrika", gaat hij verder. "Wij evalueren deze vraag om hulp en gaan ter plekke een kijkje nemen. We onderzoeken de samenwerking met het Afrikaanse ziekenhuis en met andere medische NGO's. Pas als deze contacten vruchtbaar zijn, gaan we op zoek naar kandidaten."

Meer dan 320 chirurgen, anesthesisten, orthopedisten, gynaecologen, urologen, kinderartsen, laboranten, radiologen, verpleegkundigen, vroedvrouwen, kinesitherapeuten, ziekenhuisbeheerders, vormen vandaag, samen met een enthousiaste ploeg coördinatoren en vrijwillige medewerkers in Bonheiden, Artsen Zonder Vakantie.

Verpleegkundigen zijn bijzonder belangrijk. "Zij zorgen dat, ook als wij er niet meer zijn, hygiëne de nodige aandacht krijgt. Zo sterven er veel minder mensen aan wondinfecties. Zij brengen hun organisatorische kwaliteiten over zodat de lokale staf weet hoe ze in spoedsituaties moet handelen, hoe de patiënten systematisch en degelijk verzorgd kunnen worden zonder ziektes te verspreiden. Het uiteindelijke resultaat is dat het sterftecijfer daalt", aldus AZV.

Via allerlei activiteiten, van lesgeven tot consultaties naast het bed, van operaties tot overdracht via langdurig samenwerken, geeft AZV artsen en verpleegkundigen, volwassenen en kinderen betere kansen en meer mogelijkheden. Hun gratis prestaties hebben jaarlijks een tegenwaarde van circa 1,75 miljoen euro.

"Op dit moment werken we samen met 30 ziekenhuizen in 7 Afrikaanse landen: Democratische Republiek Congo, Rwanda, Burundi, Bénin, Burkina Faso, Tanzania en Kameroen", gaat Frans De Weer verder. "Wij leggen de klemtoon op korte zendingen met een langdurig effect. Na ons vertrek blijven de lokale artsen de nieuw aangeleerde technieken toepassen en worden ze opgevolgd."

Sinds 1997 is AZV een erkende niet gouvernementele organisatie (ngo). Dit betekent dat ze subsidies ontvangt van het DGOS (Directoraat Generaal voor OntwikkelingsSamenwerking) die aangevuld worden met giften, grotendeels verkregen via fondsenwerving. Uiteraard kun je hieraan een steentje bijdragen.

Vrijwilligers.

Artsen zonder Vakantie werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zij selecteren hun mensen op:

1. Diploma: geen generalisten, behalve urgentie-artsen en specialisten. En voor verpleegkundigen: specialiteit door opleiding of door ervaring.

2. Ervaring: minimum 3 jaar werkervaring.

3. Talenkennis: voldoende Frans om samen te kunnen werken met Afrikaanse collega's en opleiding te kunnen geven.

4. Beschikbaarheid: minimum 2 weken.

5. Motivatie: Engagement op langere termijn, per zending 2 vergaderingen in Bonheiden kunnen bijwonen.

Alle kosten die aan de opdracht verbonden zijn zoals vervoer, verblijf, visum, … worden vergoed. Je zorgt zelf voor een paspoort, vaccinaties en malariapreventie.

Meer info:

Artsen Zonder Vakantie vzw is gevestigd op de campus van het Imeldaziekenhuis te Bonheiden- Imeldalaan 9 bus 2 – 2820 Bonheiden – tel: 015 50 61 87

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here