Gehoorschade kan iedereen overkomen! Wat is het en wat kan men doen om zich te beschermen? In mei en juni vinden in Oost-Vlaanderen hierover 4 infoavonden plaats in het kader van de campagne 'Eén en al oor'. Met deze campagne wil de Provincie Oost-Vlaanderen jongeren leren om duurzaam met geluid om te gaan en hen bewust maken dat gehoorschade iedereen kan overkomen. Tijdens elke infoavond bieden experts ter zake informatie over gehoorschade en geluidsoverlast, komt het beleid van de Provincie ter sprake en getuigt Peter Van de Veire over zijn ervaring. Niet alleen jongeren zijn welkom, maar ook organisatoren van fuiven en evenementen, jeugddiensten, huisartsen, ouders, gezondheidswerkers, … kortom iedereen die meer wil te weten komen over deze problematiek.

Infoavonden
De infoavonden starten telkens om 19.30 uur en vinden plaats op: