Bij ramp, een waarschuwingssysteem via gsm…

Modernisering alarmsysteem vereist voor maximale preventie bij rampen. Als er zich een ramp voordoet, zoals een gifwolk, worden de omwonenden tegenwoordig veelal op de hoogte gebracht via de radio of door geluidswagens van de hulpdiensten. Het bereik van deze maatregelen is echter beperkt, zeker voor slechthorende of dove mensen. Daarom coördineert Helga STEVENS, Vlaams Parlementslid en zelf doof, een initiatief waarbij alle provincieraadsleden van N-VA, evenals kamerlid Patrick DE GROOTE, bij de minister van binnenlandse zaken aandringen op een waarschuwingssysteem via sms.

Niet iedereen heeft de radio opstaan en als er een groot aantal omwonenden bedreigd wordt, kan het even duren vooraleer de hulpdiensten alle betrokken omwonenden hebben kunnen alarmeren via geluidswagens. Bovendien zijn bovenstaande waarschuwingssystemen niet aangepast aan doven en slechthorenden. Waarschuwing voor deze doelgroep via teletekst of dergelijke is te beperkt. Bij een ramp kunnen zij dus in onwetendheid verkeren en zichzelf op die manier in gevaar brengen.

Geert BOURGEOIS, voormalig federaal parlementslid, stelde over deze problematiek in maart 2004 een vraag aan de Minister van Binnenlandse Zaken. Alhoewel Minister DEWAEL beloofde te onderzoeken welk systeem het best aangepast is en hoe dit snel zou kunnen worden geïmplementeerd, is er vandaag, meer dan een jaar later, nog steeds geen systeem operatief.

Zal er eerst een erge ramp moeten gebeuren vooraleer er maatregelen genomen zullen worden?

Tegenwoordig beschikken zeer veel mensen over een gsm. Er bestaat al een systeem waardoor men via sms gealarmeerd kan worden. Zo kan men in zeer korte tijd zeer veel mensen bereiken. Dit systeem wordt o.a. in Rotterdam en het Henegouwse Estaimpuis al toegepast. Juridische bezwaren qua privacy kunnen omzeild worden door de mensen vrijwillig te laten intekenen op dit systeem. De dekking zal natuurlijk nog niet voor de volle 100% gegarandeerd zijn, maar het zou toch een aanzienlijke verbetering betekenen ten opzichte van de verouderde waarschuwingsmethodes die momenteel gebruikt worden.

Een andere mogelijkheid is 'cell-broadcasttechnologie'. Het fundamentele verschil met traditionele sms-berichten is dat die per stuk worden verzonden, terwijl bij deze techniek de boodschappen met miljoenen tegelijk kunnen worden verstuurd. Het betreft eigenlijk geen sms-bericht waardoor het netwerk niet overbelast kan worden. De berichten zijn bovendien 'krachtiger' dan sms, want de ontvanger hoeft ze niet te openen: ze verschijnen direct op het scherm. Erg interessant is bovendien dat de verzender de nummers van al die toestellen niet hoeft te kennen. Cell broadcasting maakt het mogelijk alle gsm's te bereiken die zich in het bereik van een of meer antennes bevinden.

Vlaams Parlementslid Helga STEVENS, zelf doof, wenst ter zake het voortouw te nemen. Op dinsdag, 7 juni zullen de provincieraadsleden van de N-VA in alle provincieraden de ingebruikname van dergelijk systeem bepleiten door dit op de agenda van de eerstvolgende zitting van provincieraad te plaatsen. Ook zal Patrick DE GROOTE in het federaal parlement, 14 maanden na de vraag van Geert BOURGEOIS, nogmaals een soortgelijke vraag voorleggen aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here