Meldpunt voor taalproblemen in de Brusselse

Ivan Mayeur is wereldvreemd ! De Vlaamse regering heeft beslist om een meldpunt voor taalproblemen in de Brusselse ziekenhuizen op te richten. Het meldpunt moet getuigenissen verzamelen in het kader van het onderzoek van de Raad van Europa over die problemen. Ivan Mayeur, voorzitter van de Brusselse Iris-ziekenhuizen, bestempelt het initiatief als een 'verklikkerslijn'. Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-collegelid bevoegd voor welzijn en gezondheid, reageert verbaasd en ontstemd.

Doofpotoperatie

'Dergelijke uitspraken voor een man in zijn positie zijn totaal misplaatst. Iedereen die de toestand op het terrein kent weet dat de taalproblematiek reëel is. De waarheid is dat de drempel om klacht in te dienen erg hoog is', weet Grouwels. 'Daarom ben ik blij met dit nieuwe initiatief en is het een gepast antwoord op de doofpotoperatie vanuit Franstalige hoek. Zij houden de lat voor taalklachten bewust hoog om vervolgens te zeggen dat er nauwelijks klachten zijn en er dus geen probleem is.'

Dat laatste is precies wat er gebeurd is tijdens het werkbezoek van Minodora Cliveti, vertegenwoordiger van de Raad van Europa. Grouwels: 'Cliveti werd een Franstalig rad voor de ogen gedraaid. Het is goed dat we dit nu rechtzetten'.

Ze wijst ook met klem op recent wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat slechte communicatie een hoofdoorzaak is bij het begaan van medische fouten. 'Het taalprobleem is dus ook een medisch probleem.'

Fantasie

Mayeur doet de taalproblemen in Brusselse ziekenhuizen af als 'een fantasie van bepaalde politici'. 'Wereldvreemd en onaanvaardbaar', vindt Grouwels die uitspraak. Zij zal het VGC-college voorstellen hierop gepast te reageren. Website.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here