Delhaize en Colruyt stappen in proefproject stille leveringen.

Minister Crevits zet samen met Colruyt en Delhaize en 8 steden proefprojecten op om de belevering van winkels in stedelijke centra duurzamer te maken. De vermindering van geluid, uitstoot van schadelijke stoffen, files en ongevallen vormen de centrale doelstelling. Zowel Colruyt als Delhaize geloven sterk in het concept van stille leveringen en duurzame stedelijke distributie. Dankzij technische ingrepen aan zowel de vrachtwagen, het laad- en losmaterieel alsook de losplaats zelf, is het mogelijk het geluidsniveau te reduceren. Naast technische aanpassingen zal ook een aangepaste opleiding voor de chauffeurs en het winkelpersoneel worden voorzien. De maatschappelijke effecten van leveringen op een geluidsarme manier net voor en net na de spits worden in kaart gebracht. Voorbeeldprojecten in Nederland tonen aan dat dit resulteert in minder files tijdens de spitsuren, minder uitstoot van schadelijke stoffen en een verhoging van de verkeersveiligheid.

Een van de actiepunten in het kader van Vlaanderen in Actie (VIA) is om van Vlaanderen een echte slimme draaischijf voor vervoer en logistiek te maken. De concrete vertaling gebeurt via Flanders Logistics. Dit is het strategisch project van de Vlaamse overheid, de logistieke sector en al haar stakeholders, om de logistieke activiteiten in Vlaanderen op een duurzame wijze te verankeren. De investeringen in stil materieel van beide distributeurs passen in het piekproject van Flanders Logistics. De mogelijkheden van stille technologieën bij laad- en losoperaties in stedelijke centra in Vlaanderen werden onderzocht. Op basis van dit onderzoek werd naar analogie met het piekproject in Nederland, dit proefproject in Vlaanderen opgezet om stille leveringen van winkels in steden uit te testen.

Antwerpen, Lier, Geel, Hasselt, Kortrijk, Ninove, Leuven en Vilvoorde stappen mee in het project. Stille leveringen van allerlei producten voor de warenhuizen zullen na de zomervakantie in enkele geselecteerde winkels (8 Delhaize en 6 Colruyt winkels) worden uitgetest. De distributeurs leveren grote inspanningen om tot de stille transporten te komen. Het gaat dan ook om een totaal proces. Een combinatie van een aantal aanpassingen maakt het mogelijk het geluidsniveau drastisch te reduceren. Er zullen pas testen worden uitgevoerd tijdens de zogenaamde dagrand, net voor en net na de spits (zeker niet 's nachts), van zodra gegarandeerd kan worden dat het volledige laad- en losproces onder de 65 decibel blijft en dat de geluidsproductie op geen enkel moment uitstijgt boven deze piekgrens van 65 decibel (Dit komt overeen met gewoon gesprek.). Ten laatste begin september 2010 worden de eerste stille leveringen in de praktijk uitgetest. Dat zal gepaard gaan met duidelijke communicatie met de buurtbewoners vooraf, tijdens en na het proefproject.

Vlaams minister Hilde Crevits: "Ik hecht bijzonder veel belang aan dit piekproject, precies omwille van de vele voordelen zowel voor de omwonenden, klanten als distributeurs en chauffeurs. Door stil te leveren net voor en na de spits, (niet 's nachts) wordt de verkeersveiligheid verhoogd, geluidsreductie gerealiseerd, de schadelijke uitstoot daalt en de chauffeurs verliezen minder tijd. Het is een zeer mooie stap voorwaarts om de centra van onze steden duurzamer te maken. Ik apprecieer sterk de inspanningen en investeringen die de bedrijven daarvoor doen".

Luc Rogge, directeur-generaal Colruyt Distributie: " Wij zijn verheugd vandaag samen met minister Crevits en de collega's van Delhaize het startschot te kunnen geven van wat voor ons distributeurs een zeer belangrijk project moet worden. Als draaischijf tussen leveranciers en klanten is het onze verantwoordelijkheid om ons transport zo effectief en efficiënt mogelijk te organiseren. Dagelijks worden wij geconfronteerd met teveel files, tijdverlies en onnodig verbruik, terwijl de prognoses over de toekomstige verkeersdrukte weinig goeds voorspellen. Hoe duurzamer ons transport verloopt, hoe makkelijker we immers onze laagsteprijzenpolitiek kunnen waarmaken".

Stephane Seghers, vice-president logistiek Delhaize België: " Delhaize België engageert zich volledig in dit project, in de eerste plaats omdat duurzame ontwikkeling een belangrijke plaats inneemt in onze bedrijfsstrategie. Niet alleen onze klanten maar ook alle mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks in contact met ons komen, verdienen onze grootste zorg. Met dit project willen we de leefbaarheid in de omgeving van onze supermarkten duidelijk verbeteren. Het is de ambitie van Delhaize België om in de toekomst nog andere gelijkaardige projecten op te starten".

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here