Invoering van het nieuwe Europese rijbewijs vanaf 2010

Er komt een nieuw Europees rijbewijs van het bankkaartmodel zonder chip. De pilootprojecten starten in 2010. Daarmee voert de ministerraad op voorstel van eerste minister Herman van Rompuy en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe de derde Europese richlijn 2006/126/EG uit. De rijbewijzen zullen ook maar 10 jaar geldig blijven. Toch is het helemaal niet de bedoeling daar voorwaarden, of een nieuwe rijproef aan te koppelen. De nieuwe chauffeurs zullen in eerste instantie het hernieuwd rijbewijs krijgen. Daarna zal de nieuwe versie geleidelijk verdeeld worden. De prijs blijft gelijk: 11 euro.

Dankzij het nieuwe rijbewijs wordt de controle in alle EU-landen eenvoudiger. Bij de uitgifte wordt nagegaan of de aanvrager niet vervallen is van het recht tot sturen in een andere lidstaat. Ook zal het eenvoudiger zijn om te garanderen dat er slechts een rijbewijs per persoon wordt afgeleverd. Het nieuwe rijbewijs zal via de elektronische identiteitskaart gelinkt worden aan een gecentraliseerde gegevensbank. Daardoor wordt het eenvoudiger om gegevens over de bestuurder op te vragen. Het gaat om onder andere de medische geschiktheid, intrekking of verval. Ook politiekorpsen uit andere EU landen zullen de gegevens kunnen conculteren. Vanaf volgend jaar zal een pilootproject met een tiental gemeenten van start gaan. Tegen 2012 volgt de volledige roll-out voor alle gemeenten

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here