Invloed farma-industrie is zeer verontrustend

Een Britse parlementaire onderzoekscommissie hangt in het recent verschenen rapport 'The influence of the Pharmaceutical Industry' een ontluisterend beeld op van de technieken en de netwerken waarvan de farmaceutische industrie zich bedient om toch maar zoveel mogelijk geneesmiddelen te slijten. "We zijn bijzonder verontrust over de omvang en de intensiteit van de invloed van de farmaceutische industrie, niet alleen op hoe geneeskunde wordt beoefend en wetenschappelijk onderzoek gevoerd, maar ook op patiënten, de media, overheidspersoneel en politici", besluiten de onderzoekers, die erop wijzen dat niets laat vermoeden dat de situatie in Groot-Brittannië ernstiger is dan in andere landen.

De farma-industrie staat al geruime tijd in het oog van de storm. Het regende de voorbije maanden schandalen en schandaaltjes in de sector, gaande van aanklachten over subtiele omkooptechnieken tot het bewust achterhouden van (negatieve) onderzoeksresultaten die dodelijk nevenwerkingen aan het licht brachten.

De Britse commissie zette alles nog eens op een rijtje en komt tot de conclusie dat de industrie niet alleen een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van levensbelangrijke geneesmiddelen en een forse bijdrage levert aan de Britse economie, maar dat ze ook veel te weinig gecontroleerd wordt, en veel te veel invloed heeft, in alle geledingen die het beleid sturen.

Die situatie leidt in sommige gevallen tot onveilig gebruik van geneesmiddelen en een ziekelijke 'medicalisering' van de samenleving. "Die trend heeft de industrie niet gecreëerd", schrijven de onderzoekers, "maar ze heeft die ontwikkeling wel aangemoedigd. De farma-industrie heeft zich gedragen als een 'verkoper van ziekten' met de bedoeling steeds meer mensen als 'ziek' te bestempelen en zo de verkoop van geneesmiddelen te stimuleren."

Dit artikel stond gisteren in de krant De Morgen (Tom Cochez). Met Netwerk Depressie Vlaanderen en Sarah vzw. wordt er al vele jaren geijverd voor de beperking van de farma-industrie ten aanzien van psychische problematiek. Hét terrein bij uitstek waar er heel wat misbruiken zijn vast te stellen.Het terrein van de psyche is nog steeds het oefenveld van vele spelers,die elkaar beconcureren om het grote geld. Psychiater Tanghe geeft vandaag ook nog in Gazet van Antwerpen ruiterlijk toe dat 'De helft van de zelfmoorden en zelfmoordpogingen uitgelokt wordt door het oneigenlijk voorschrijven van antidepressiva'. Dit is niet niks ! Als we weten dat er 7 zelfmoorden per dag plaatsvinden in ons land en er ongeveer 100 zelfmoordpogingen zijn…Een zelfmoordpoging alleen al zou de samenleving ruim 6.445 Euro kosten aldus recent in 'de Artsenkrant'.Deze kosten zijn dus toe te schrijven aan de farmaceuten. We spreken dan niet eens over de gevolgen en het menselijke leed…

Er is dus dringend nood aan een verbod op bepaalde medicatie in de psy-industrie en een streng toezicht van de overheid op het 'charletanisme' in de betreffende sector.Er is genoeg geëxperimenteerd op mensen.

Bob Vansant, psychotherapeut

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here