Koffertjes voor de dood

De Nationale Raad van de ORDE DER APOTHEKERS verneemt via de pers dat "de dood in kits beschikbaar is" en dat deze euthanasiekits enkel in bepaalde apotheken te verkrijgen zijn en drukt zijn verwondering uit over deze vermomde vorm van publiciteit voor geneesmiddelen die strikt onderworpen zijn aan een medisch voorschrift. Deze publiciteit die in zekere kranten verscheen onder bovenstaande titel getuigt eerder van slechte smaak, en verwijst bovendien enkel naar een beperkt aantal apotheken.

De bevolking dient te weten dat de Orde der Apothekers er volgens zijn deontologie een punt van eer van maakt om zijn leden de medische voorschriften te laten uitvoeren in alle discretie en vertrouwelijkheid.

Zij waakt eveneens over de correcte naleving van alle wettelijke bepalingen en reglementeringen inzake Volksgezondheid, met inbegrip van de wetgeving in verband met de levensbeëindiging.

De Nationale Raad wenst eraan te herinneren dat elke patiënt over de totale vrije keuze beschikt van zijn geneesheer of zorgverstrekker en van zijn verdeler of verstrekker van geneesmiddelen of andere gezondheidsproducten. De geneesheren dienen over dezelfde garantie van keuzevrijheid te beschikken inzake bevoorrading van geneesmiddelen. Elke apotheker is inderdaad in staat alle geneesmiddelen ter beschikking te stellen.

De mogelijkheid tot informatie mag op deontologisch vlak niet omgebogen worden tot een vermomde publiciteit, waarbij men op oneerlijke wijze cliënteel tracht aan te trekken.

Nationale Orde der Apothekers – info@ordederapothekers.be
www.ordederapothekers.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here