Depressie niet meer te herstellen na 75 jaar !

Wie ouder is dan 75 en gebukt gaat onder klachten van depressieve aard, heeft weinig kans op herstel. Zo luidt de sombere conclusie van een studie uitgevoerd door Aartjan Beekman c.s. van de Vrije Universiteit te Amsterdam die is gepubliceerd in Archives of General Psychiatry. Over een periode van zes jaren volgden Beekman en zijn collega's een groep van 277 patiënten met een depressie, in de leeftijd van 55 tot 85 jaar, met een gemiddelde leeftijd 71.8 jaar.

De patiënten – 35 % mannen, 65 % vrouwen – werden aan het begin van het tijdsinterval, na drie jaar en aan het eind, dus na zes jaar, geïnterviewd. Tussentijds vulden ze met een regelmaat van ongeveer een half jaar vragenlijsten in over hun toestand.

Deze bevindingen illustreren hoe belangrijk het is een depressie vroegtijdig aan te pakken en preventief te gaan werken aan het fenomeen.Er zou m.i. ook wel eens een verband kunnen bestaan tussen het onomkeerbare van een depressie op hoge leeftijd en het ontwikkelen van sommige vormen van dementie. Zoals psychoses bij jonge mensen ook vaker voorkomen nadat er een depressie is voorafgegaan die niet of onzorgvuldig werd behandeld.

Door het feit dat depressie op hoge leeftijd dus ook niet (meer) met medicatie lijkt aangepakt te kunnen worden;kan het werkbare bestanddeel van antidepressiva ernstig in vraag worden gesteld.Ook bij jongere mensen.De laatste tijd wordt deze werking ernstig in vraag gesteld. Hoe langer hoe meer stemmen gaan op om depressie als een soort sabbatmoment,een bezinning te zien ipv. een biologische ziekte.

Frans Meulenberg, onderzoeker Medische Ethiek aan het Erasmus MC, wijdt een artikel in Medisch Contact aan de devaluatie van het begrip depressie. Vooral door de introductie van moderne anti-depressiva's, zoals bijvoorbeeld Prozac, wijzigde het maatschappelijke beeld van depressie, stelt Meulenberg vast.

Een depressie is meer dan slechts een biologisch behandelbare aandoening, het is een 'existentiële crisis'. Hij haalt ter illustratie het grote aantal boeken aan waarin (literaire) auteurs hun gevecht met deze 'duivelse kwelling' beschrijven.

Bob Vansant, psychotherapeut

Meer info : www.netwerkdepressievlaanderen.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here