Het federale relanceplan gaat eindelijk van start. De ministerraad heeft deze week een reeks beslissingen genomen in kader van de uitvoering van het herstelplan. Zo kunnen bedrijven de 3 maanden bedrijfsvoorheffing die ze normaal gezien nu moeten betalen doorschuiven naar 2010. Daarnaast betalen bouwlustige gezinnen op de eerste schijf van 50.000 euro voor vernieuwbouw 6% BTW in plaats van de gangbare 21%. Partijvoorzitter Bart Somers juicht de beslissingen alvast toe: "We moeten onze relancemaatregelen toespitsen op zaken die meteen een zo groot mogelijke impact hebben op de economie. Bovendien is alles haalbaar binnen het kostenplaatje van het relanceplan."

Bedrijven krijgen uitstel van betaling bedrijfsvoorheffing

Omdat heel wat bedrijven in huidige crisistijden moeilijker aan kredieten geraken, stelde Open VLD voor hen uitstel van betaling te gunnen voor hun bedrijfsvoorheffing. De bedrijfsvoorheffing is de maandelijkse belasting die van het brutoloon wordt afgehouden en die rechtstreeks aan de belastingen wordt doorgestort. Open VLD vicepremier Karel De Gucht: "Nu kunnen alle bedrijven die dit wensen, hun betaling uitstellen tot volgend jaar. Dat geeft hen de financiële zuurstof op een ogenblik dat ze bij de banken moeilijk aan kredieten geraken voor hun plannen."

Open VLD voorzitter Bart Somers pleit er ook voor de maatregel nu zo maximalistisch mogelijk in te vullen: "We kunnen bedrijven toelaten hun bedrijfsvoorheffing voor een kwartaal van dit jaar door te schuiven naar volgend jaar. De voorheffing van de maanden waarin dan betaald wordt, januari en februari 2010 dus, kan mits een vergoeding dan weer betaald worden begin 2011. Dat brengt geen extra kosten mee voor de staat en sorteert onmiddellijk effect". In het kader van lastenverlagingen voor bedrijven heeft de regering ook beslist de lasten op ploegen en nachtarbeid verder af te bouwen. Op die manier beent België haar concurrentie achterstand met vooral Duitsland opnieuw bij.

Gezinnen krijgen bouwkorting van 7.500 euro
Bouwlustige gezinnen kijken nu toch de kat uit de boom. Daarom verlaagt de regering ook het BTW tarief tot 6% voor vernieuwbouw. Wanneer gezinnen besluiten een woning af te breken en op de grondvesten daarvan een nieuwe woonst op te trekken, moeten ze op de eerste schijf van 50.000 euro slechts 6% BTW betalen. Op die manier besparen gezinnen algauw een flinke 7.500 euro. Het initiatief moet in de eerste plaats de bouwsector opnieuw een opkikker geven en duizenden jobs veilig stellen. Link: http://www.openvld.be