Bierprijzen omhoog, Sabam pikt graantje mee

Minister Van Quickenborne vraagt SABAM om de invloed van de
stijgende bierprijs op haar fuiftarief onder controle te houden. Brussel, 12 januari 2008 – Sinds de vorige stijging van de bierprijs in juli 2008 heeft minister voor Ondernemen Van Quickenborne initiatieven genomen en gesprekken gevoerd met SABAM om de invloed van een bierprijsstijging op de SABAM-tarieven zoveel mogelijk te beperken. Voor de berekening van de minimum te betalen bedragen aan auteursrechten voor fuiven en feesten (tarief 105) neemt SABAM de toegangsprijs en de prijs van de meest gevraagde consumptie (wat zo goed als altijd bier betreft) in rekening. Wanneer de prijs van de meest gevraagde consumptie meer dan 1,25 EUR bedraagt wordt het verschil bij de inkomprijs gevoegd.

Dit betekent concreet dat als de werkelijke prijs van de meest gevraagde consumptie 1,40 EUR bedraagt, de toegangsprijs voor de berekening van het SABAM-tarief met 0,15 EUR verhoogt. De toegangsprijs bepaalt in combinatie met de oppervlakte van de zaal de tariefschaal waar men in terecht komt.

Bij een stijging van de bierprijs, en zodoende de prijs van de meest gevraagde consumptie, valt een organisator snel in een hoger SABAM-tarief.

Daarom heeft minister Van Quickenborne sinds de vorige stijging van de bierprijs in juli 2008 dit probleem aangekaart bij de vertegenwoordigers SABAM. Vervolgens zijn onderhandelingen gestart met zijn beleidscel om de invloed van de stijgende bierprijzen op het fuiftarief onder controle te houden. SABAM kan autonoom die tarieven bepalen omdat zij een private organisatie is die de artiesten vertegenwoordigt.

Na onderhandelingen ging SABAM principieel akkoord om de referentieprijs van de meest gevraagde consumptie te verhogen tot 1,40 EUR, wat een stijging met 12 procent uitmaakt.

Sinds november 2008 belooft SABAM om deze verhoging formeel te laten goedkeuren door haar Raad van Bestuur. Dit is tot op heden nog niet gebeurd. Minister Van Quickenborne betreurt dit maar heeft er vertrouwen in dat SABAM dit voor het einde van deze maand zal goedkeuren.

Minister Vincent Van Quickenborne: "Ik vind niet dat organisatoren van fuiven en feesten tot tweemaal toe de dupe moeten worden van een gestegen bierprijs. Een eerste maal via de bierprijs zelf en een tweede maal via een stijging van de SABAM-tarieven. Deze organisatoren hebben het reeds moeilijk genoeg om hun uitgaven onder controle te houden. Ik dring dan ook aan bij SABAM om een verhoging van de referentieprijs voor bier in hun tarieven zo spoedig mogelijk te formaliseren zodat de impact op hun tarieven beperkt blijft."

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here