Provinciewegen sterven uit vanaf 1 januari 2009

Vanaf 1 januari zijn de provinciewegen van gewestelijk belang eigendom van het Vlaams gewest. Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits heeft dit met de vijf provincies afgesproken. Daarnaast werd ook bepaald hoe de provinciewegen met een lokale functie tegen ten laatste 1 januari 2012 worden overgedragen aan de gemeenten. Voor Vlaams-Brabant is er al een akkoord.

In overleg met de Vlaamse provincies en het gewest werden lijsten vastgelegd van de provinciewegen van gewestelijk belang. Het gaat daarbij om alle wegen die als secundaire wegen werden geselecteerd en om een aantal lokale wegen, die omwille van de onvolledige uitbouw van het infrastructuurnetwerk, nog steeds een gewestelijke rol spelen. Concreet betekent deze overdracht dat het Vlaams Gewest met ingang van 1 januari 2009 wegbeheerder wordt van deze wegen.

Voor de overdracht van de lokale wegen naar de lokale overheden werd een overleg opgestart met de Vlaamse provincies. De provincies dienen daarbij in te staan voor de overdracht van deze wegen aan de lokale overheden. Volgens het gemeentedecreet moet een weg zich in goede staat bevinden bij de overdracht aan de gemeente. Als dit niet het geval is, heeft de gemeente recht op een compensatievergoeding. De provincies hebben zich akkoord verklaard om deze compensatievergoedingen te betalen. Dit onder voorwaarde dat het Vlaamse Gewest voor eenzelfde bedrag als er compensatievergoedingen betaald worden, schulden van de provincies overneemt. Deze afspraken werden gemaakt in het kader van het pact tussen het Vlaamse Gewest en de Provincies.

Voor Vlaams-Brabant werd op 6 november een akkoord bereikt en werden provinciewegen van lokaal belang overgedragen aan de gemeenten Londerzeel, Steenokkerzeel, Kortenberg, Zoutleeuw en Meise. Nu moet ook nog met de betrokken gemeenten in de overige provincies een akkoord worden bereikt. De betrokken gemeenten moeten zich akkoord verklaren met de overname van een bepaalde weg. Na goedkeuring van de overdracht door de gemeenteraad zal minister van Openbare Werken Hilde Crevits vervolgens de wegen overdragen naar de betrokken lokale overheden. De provincies zullen er tevens naar streven om hun aandeel in de bestedingen voor het bovenlokaal fietsroutenetwerk op te trekken.

Indien een gemeente niet akkoord gaat met de overdracht van de lokale provinciewegen, komt de weg ten laatste op 1 januari 2012 in beheer bij het Vlaams Gewest. Minister Hilde Crevits besluit: "Met de ondertekening van de protocols tussen de provincies en het Vlaams Gewest en de ministeriële besluiten voor de overname van provinciewegen bij het gewest, wordt de afspraak uit het kerntakendebat van 2003 en uit het Vlaams Regeerakkoord uitgevoerd. Deze overdrachten vereenvoudigen het wegbeheer in Vlaanderen, omdat in de toekomst enkel nog de steden en gemeenten en het Vlaams Gewest wegbeheerder zullen zijn."

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here