Huisartsenwachtpost in Molenbeek zouden Franstalig zijn

De N-VA is niet te spreken over de de huisartsenwachtpost in Molenbeek. Zo deelde een Vlaamse huisarts in de Artsenkrant mee dat "Médinuit" (de huisartsenwachtpost in Molenbeek) een exclusief Franstalig project was waarbij hij opmerkte dat Vlamingen heel Brussel moeten afschuimen om een Nederlandstalige dokter van wacht te vinden. Hierover geïnterpelleerd in de Kamer, beweerde federaal Minister van Volksgezondheid Rudy Demotte (PS) dat er wel degelijk heel wat Nederlandstalige dokters zijn ingeschreven in het project. Volgens Demotte is er bovendien altijd een Nederlandstalig personeelslid aanwezig. Als dat niet de dokter is, dan is het de verpleegster of de onthaalbediende."

Vlaams Parlementslid Mark Demesmaeker (N-VA) werd bericht dat dit antwoord niet strookt met de werkelijkheid. Daarom stelde Mark Demesmaeker een parlementaire vraag aan Vlaams Minister Vervotte, bevoegd voor welzijn en volksgezondheid.

Uit haar antwoord blijkt dat alle huisartsen die meewerken aan de wachtpost in Molenbeek Franstalig zijn. Tijdens de wachtdienst zou wel één van de aanwezigen Nederlandstalig zijn. Dit kan de verpleegster of de onthaalbediende zijn.

N-VA Brussel stelt dus vast dat het project in Brussel enkel bestaat uit Franstalige huisartsen. Nederlandstaligen zullen een beroep moeten doen op de eventuele vertaalkennis van onthaalbedienden om hun medische klachten kenbaar te maken. Aldus gaat men er vanuit dat alle onthaalbedienden de juiste vertaling kennen van griep, hersenschudding, verkoudheid, duizelingen, elleboogbreuk, schouderbladontwrichting, hersenvliesontsteking, kneuzingen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here