Telefoondienst tegen vereenzaming van senioren

Lokaal Dienstencentrum De Horizon van OCMW Gent richtte afgelopen jaar een telefoondienst op "Hallo, met de Horizon" waarbij maatschappelijk werkers senioren uit de buurt actief opbellen. Voor de senioren geeft het een gevoel van veiligheid en het betrekt hen weer een stuk in de maatschappij. Vanaf deze maand zullen vrijwilligers deze taak overnemen. Zij zullen voortaan een gezellig babbeltje slaan met ouderen uit de buurt. OCMW Gent is trouwens nog op zoek naar vrijwilligers die senioren een hart onder de riem willen steken.

De Horizon ondersteunt senioren uit de buurt in hun zelfredzaamheid. Senioren zo lang mogelijk laten thuis wonen, dat is één van hun doelstellingen. De extra hulp die daar vaak bij komt kijken, nemen zij voor hun rekening. Ouderen kunnen er immers steeds terecht voor allerlei activiteiten en informatie en dienstverlening op maat. Bij de vele huisbezoeken vingen de maatschappelijk werkers van De Horizon signalen op van sociaal isolement en vereenzaming in de wijk Macharius-Heirnis. Om hieraan tegemoet te komen werd met middelen van de Vlaamse Gemeenschap "Hallo, met de Horizon" geboren. Het gaat over een telefoondienst die op twee sporen werkt.

Enerzijds is er de telefoonster waarbij een maatschappelijk werker een aantal senioren opbelt op twee vaste momenten in de week. Op dit moment bellen de maatschappelijk werkers wekelijks een 20 à 25 mensen uit de wijk op. Anderzijds is er de telefooncirkel waarbij de eerste telefoon vertrekt vanuit De Horizon en de senioren vervolgens elkaar opbellen tot deze cirkel weer bij De Horizon terecht komt. Neemt er iemand niet op dan wordt het lokaal dienstencentrum gewaarschuwd. De Horizon beschikt over de contactgegevens van familie of de huisarts die kan nagaan of er iets aan de hand is. Naast een gezellige babbel met leeftijdsgenoten of met de maatschappelijk werker spelen zowel de telefoonster- als de telefooncirkel in op het veiligheidsgevoel. De senioren weten immers dat ze minstens twee keer per week worden gecontacteerd.

Soms gaat het om bezoekers die eerder activiteiten volgden in het Dienstencentrum, maar bijvoorbeeld wegens ziekte niet meer kunnen komen. Maar ook via sociale diensten van ziekenhuizen of via huisbezoeken bij de senioren uit de buurt, blijkt dat velen behoefte hebben aan een telefoontje. Tot op heden werden de senioren gebeld door een maatschappelijk werker van het lokaal dienstencentrum De Horizon. Maar vanaf vandaag nemen de vrijwilligers van De Horizon de lijn over. Waarom doen ze dit? De Lokale Dienstencentra proberen de senioren zo lang mogelijk zelfstandig en kwaliteitsvol thuis te laten wonen. Maar er zijn ook vrijwilligers.

Vrijwilligerswerk biedt de mensen de kans om hun tijd zinvol door te brengen en actief te blijven. Het biedt de senioren de mogelijkheid om hun kennissenkring uit te bouwen. Hun sociaal netwerk dreigt immers snel af te brokkelen na pensionering als men niet sociaal actief blijft. Ze verliezen contact met hun collega's, de kinderen verlaten het huis, de partner overlijdt, eenzaamheid is er jammer genoeg sneller dan verwacht. In een LDC legt men nieuwe contacten en indien men het wenst kan men zich nuttig maken voor de maatschappij. De telefoondienst is er dus vanaf nu voor en door senioren. Mensen die graag een praatje maken en de eenzame senior een hart onder de riem willen steken, zijn zeker welkom.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here