Incident IRE: update van de situatie.

Vandaag waren de experts en betrokken overheden opnieuw samen om de situatie op te volgen. Vanaf vandaag wordt de bevolking de mogelijkheid geboden, indien zij dit wensen, om een schildkliertest te laten doen. De FOD Volksgezondheid staat in voor de organisatie van de tests. De 3.000 inwoners van Lambusart kregen zondag 31 augustus een folder in de bus waarin zepraktische details en informatie over de test kregen.
Er blijven verdere metingen gebeuren in de omgeving om de situatie van nabij te kunnen volgen. De voorzorgsmaatregelen in de zone van 0- 3km ten noord-oosten van de site van het IRE blijven behouden: in de 0-3km zone blijft het gebruik van bladgroenten en fruit uit de tuintjes afgeraden en dit tot zondag 07/09, tenzij de meetresultaten anders uitwijzen. Voor de professionele voedingssector is er geen enkele beperking: zij kunnen hun producten in de handel brengen. Er is geen risico voor kinderen die buiten speelden, mensen die er wandelden, buiten werkten, enzovoort. De normale hygiëne voorschriften (zoals handen wassen) volstaan indien u buiten bent geweest.

Het gemeentelijk informatienummer blijft geopend (tel. 071 820 201). Informatie blijft ook op verschillende websites beschikbaar. Crisiscentrum Binnenlandse Zaken: www.crisiscentrum.be
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle: www.fanc.fgov.be FOD Volksgezondheid: www.health.fgov.be
Federaal Voedselagentschap: www.favv.be Provincie Henegouwen: www.securiteprovincehainaut.be Gemeente Fleurus: www.fleurus.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here