Nieuwe buurtweg voor Meierij en Frans De Mildreef.

In opdracht van het Vlaamse Gewest zorgt Aquafin voor de zuivering van ons rioolwater. Aquafin gaat aan de Meierij en de Frans De Mildreef te Ledeberg de bestaande lozingspunten opvangen en aansluiten via een pompstation naar de waterzuiveringsinstallatie in Destelbergen. Na uitvoering van deze werken zal het afvalwater en het regenwater afzonderlijk worden opgevangen en getransporteerd. Het regenwater van de Meierij zal zo onmiddellijk terechtkomen in de Schelde. Het afvalwater van meer dan 650 inwoners wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Destelbergen waar het eerst zal gezuiverd worden vooraleer het terug geloosd wordt in de nabijgelegen Schelde.

De Stad Gent zal na de uitvoering van het project de omgeving Meierij opnieuw inrichten, waarbij de Scheldeoever wordt aangepast en er een fietspad komt. De stad Gent realiseert hier een opmerkelijk project: de straat wordt opengebroken om de rioolcollectoren te plaatsen, maar de straat wordt niet heraangelegd: in de plaats komt een aantrekkelijke fiets- en wandelas. Er komt een nieuwe weg achter de sociale woonblokken. Buurtbewoners zijn echter ongerust: de nieuwe weg loopt nu tussen twee rijen garageboxen door. Ze maken zich zorgen over onveilige toestanden. Schepen Temmerman begrijpt de ongerustheid, maar benadrukt het belang van landschappelijk waardevol groen in deze omgeving. VLD Voorzitter Guido Van Peeterssen: "De inwoners van de Meierij hoeven niet ongerust te zijn: er is hier zeer weinig verkeer en zware vrachtwagens komen hier amper langs. Enkel voor fietsers en wandelaars is deze route aantrekkelijk, deze wandelweg ontsluit weer een stukje groen langs de Schelde te Ledeberg. Ik stel me wel enkele vragen over de afwerking van het project. Ik zal in het belang van de inwoners regelmatig contact opnemen met de verantwoordelijken en indien nodig vragen om aanpassingen te doen".

Om de buurtbewoners uitgebreid te informeren over de uitvoering van dit project organiseerde de Stad Gent samen met NV Aquafin een informatievergadering. Aquafin en de Stad Gent gaven daarbij informatie over de voorziene timing en fasering, de maatregelen rond veiligheid en bereikbaarheid en de verdere werfcommunicatie. De buurtbewoners van de Meierij, de Frans De Mildreef en de Bellevuewijk kregen een uitnodiging voor deze vergadering in de bus. Het project ging van start op 1 juli 2008 met de bouw van het pompstation op het groenterrein tussen de Meierij en de Frans De Mildreef. De weg- en rioleringswerken in de Meierij en de Bellevuestraat zullen starten vanaf maandag 1 september 2008. De totale werken zullen ongeveer 9 maanden duren, zodat de werken tegen mei 2009 zullen voltooid zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here