Opnieuw mosselen uit de Noordzee

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen heropent de enige productiezone voor mosselen in de Noordzee. Het oogsten van mosselen om direct op de markt te brengen kan enkel gebeuren vanuit een gebied met de classificatie A overeenkomstig Verordening 854/2004 EG. Overeenkomstig deze Verordening gebeurt deze klassering op basis van een reeks chemische en microbiologische analyses van water en mosselen uit het productiegebied.

De zone werd op 1 augustus 2008 tijdelijk gesloten daar de analyseresultaten voor biotoxines, meer bepaald het Diarrheic Shellfish Poisoning ( DSP) in mosselvlees tijdens de periode van oogsten niet conform waren. De zone kan worden heropend omdat de analyses uitgevoerd op een watermonster en twee opeenvolgende monsters van mosselen, bemonsterd met minimum 48 uur tussentijd, een gunstig resultaat opgeleverd hebben.

Op basis van een protocol dat de partijen verbindt moeten mosselen eveneens geanalyseerd worden in het kader van de autocontrole door de producent tijdens de periode van het oogsten. In het belang van de consument zal het Voedselagentschap, zoals steeds, waakzaam blijven voor de kwaliteit van de mosselen die op de Belgische markt worden gebracht.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here