Minister Crevits bezoekt werken op de E17

De E17 tussen Haasdonk en Waasmunster in de richting van Gent wordt momenteel volledig heraangelegd. Na 40 jaar intensief gebruik vertoonde de weg zware vormen van schade. Om het wegcomfort en de veiligheid van de weggebruikers te kunnen blijven garanderen, is het noodzakelijk dat alle rijstroken volledig heraangelegd worden. Er wordt in totaal 11 km nieuwe weg aangelegd. Hiervoor is 80.000 m³ beton en 4.500 ton wapeningsstaal nodig. Er komt 9 km nieuwe metalen vangrail en 11 km betonnen stootband. Na afloop van de werkzaamheden zal de weg voldoen aan de meest recente veiligheidsnormen. Vandaag bezocht minister Hilde Crevits de werken aan de E17, daarbij waarschuwt ze voor de verwachte hinder in de komende weken. Tevens werden de extra veiligheidsmaatregelen tussentijds geëvalueerd en aangevuld. Daarbij bleek dat de werken voorliggen op schema en de E17 mogelijks tegen 1 september opnieuw vrij gemaakt kan worden.

In de eerste fase is de weg heraangelegd ter hoogte van Sint-Niklaas. De capaciteit van de E17 kon in deze fase quasi volledig behouden blijven: drie versmalde rijstroken richting Antwerpen en drie rijstroken richting Sint-Niklaas. De verkeershinder bleef beperkt. De eerste fase verliep vlotter dan verwacht waardoor de tweede fase (tussen Kruibeke en Sint-Niklaas) al kon starten op 22 juli, vier dagen vroeger dan verwacht. In deze fase heeft het verkeer doorgang op twee rijstroken per rijrichting. Er wordt doorlopend gewerkt om de werken tegen begin september rond te krijgen. Minister Crevits rekent erop dat de aannemer erin slaagt om tegen 1 september de weg vrij te krijgen voor het verkeer.

De verkeershinder tot nu toe relatief beperkt, maar vanaf volgende week voorspelt het Verkeerscentrum een geleidelijke verkeerstoename tot 10 %. Dit zal leiden tot grotere filevorming vooral tijdens de ochtendspits richting Antwerpen en de avondspits richting Gent. In de laatste week van augustus is het mogelijk dat de files in de avondspits richting Gent reiken tot aan of voorbij de Kennedytunnel. Ook in de richting van Antwerpen worden de grootste problemen verwacht in de laatste week van augustus. Specifiek tijdens de weekends kunnen er zich problemen voordoen met terugkerend vakantieverkeer. Al het mogelijke wordt echter in het werk gesteld om het wegdek vrij te maken tegen begin september, zodat het verkeer dan opnieuw kan normaliseren. Weggebruikers die de E17 willen vermijden, kunnen gebruik maken van de R4 West en de N49.

De voorgeschreven werfsignalisatie was al uitgebreid met extra aankondigingborden. Deze berichten op langere afstand over alternatieve routes zoals de R4 en de E34/N49. Daarnaast lopen 2 proefprojecten: een reistijd infosysteem en een filedetectie systeem. Na de werken zullen beide systemen geëvalueerd en geoptimaliseerd worden. Het is de bedoeling om dergelijke systemen in de toekomst in te zetten bij gelijkaardige werken op autosnelwegen. Op basis van Floating Vehicle Data (GPS gegevens en GSM signalen) worden de reistijden van de verkeersstroom continu gemeten. Zo kan berekend worden hoe lang weggebruikers rijden over een bepaald traject. Daarna wordt deze informatie omgezet in een tekstboodschap. Op die manier kunnen voorbijrijdende chauffeurs op tekstkarren aflezen hoe lang hun reistijd zal zijn. Er werd eveneens een mobiel filedetectie systeem (kostprijs ongeveer 100.000 euro) geïnstalleerd. Automobilisten worden daardoor informeert over de locatie van de staart van de file. Door gebruik te maken van radars kan de file gedetecteerd Die informatie wordt omgezet in tekstboodschappen die te zien zijn op mobiele karren langs de snelweg. Zo kunnen weggebruikers zich beter voorbereiden op de verkeerssituatie.

Uit een eerste evaluatie van het proefproject reistijdinformatie blijkt dat de informatie verbeterd kan worden. Daarom zal ook informatie uit het filedetectie systeem worden gebruikt bij de reistijdberekening op de E17. Deze tussentijdse bijsturing beoogt een nog nauwkeuriger reistijdberekening. Minister Crevits: "Ik ben verheugd vast te stellen dat de werken voor liggen op schema. We hopen tegen 1 september de weg vrij te kunnen maken, maar rekenen de komende weken wel nog op heel wat verkeershinder. Om de informatie zo veel als mogelijk te beperken hebben we extra veiligheidsmaatregelen genomen. Het is de bedoeling om na evaluatie van de nieuwe systemen deze ook in de toekomst verder in te zetten."

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here