Haven van Gent enige haven waar in 2006 de investeringen zijn toegenomen

De Nationale Bank van België (NBB) publiceerde op 31 juli 2008 haar jaarlijkse studie over de economische impact van de Belgische havens. De cijfers slaan op 2006. De NBB baseert haar analyse immers op de jaarrekeningen van de bedrijven en die worden pas met vertraging gepubliceerd. Uit deze studie blijkt opnieuw dat 2006 een uitstekend jaar was voor de haven van Gent. In 2006 kon de haven van Gent een mooi groeicijfer voorleggen met 8,6 %. Ondertussen blijkt dat deze groei zich heeft doorgezet ook in 2007 (groei 4%) en vooral in de eerste jaarhelft 2008 (groei 13,8%). Shortsea shipping (zeevaart tussen Europese havens) is in vergelijking met de andere havens in Gent het sterkst toegenomen, zodat nu bijna de helft van de totale haventrafiek in de haven van Gent onder de noemer shortsea shipping valt. Wat het intercontinentale vrachtverkeer betreft blijft Zuid-Amerika kiezen voor de Gentse haven. Zo komt één derde van de geloste goederen uit Brazilië.

De haven van Gent genereerde in 2006 volgens deze studie een directe en indirecte toegevoegde waarde van 6,6 miljard euro. Tussen 1997 en 2006 groeide de directe welvaartscreatie met 1 miljard euro. Wat tewerkstelling betreft is de haven van Gent volgens deze studie van de Nationale Bank goed voor maar liefst 66.000 arbeidsplaatsen. De groei op 10 jaar bleef echter beperkt tot 455 arbeidsplaatsen. De positieve evolutie van de werkgelegenheid in de metaalverwerkende nijverheid en de andere industrietakken werden gecompenseerd door een negatieve evolutie in de automobielnijverheid en de elektronicasector. Voor voedingsproducten en veevoeders (3,8 miljoen ton) evenals voor de geloste ertsen en metaalresiduen (5,3 miljoen ton) pakt de haven van Gent de koppositie in Vlaanderen. De investeringen in de haven van Gent in het jaar 2006 zijn opmerkelijk hoger dan in de twee voorgaande jaren, onder andere dankzij de Ghent Bio-Energy Valley site en de Gentse voedingsnijverheid. De investeringen in de haven van Gent zijn gestegen met 10,2 %. De haven van de Gent is trouwens de enige Vlaamse haven waar in 2006 de investeringen zijn toegenomen.

Schepen van Rouveroij: "Uit deze recente studie van de Nationale Bank blijkt opnieuw dat de haven van Gent de motor is voor de regionale tewerkstelling en welvaart. De haven van Gent is en blijft de absolute Vlaamse nummer 1 inzake toegevoegde waarde en tewerkstelling per ton goederen. Nu een economische crisis dreigt, moeten deze arbeidsplaatsen meer dan ooit beschermd worden door een krachtig investeringsbeleid. De realisatie van een tweede zeesluis in Terneuzen is dan ook een absolute noodzaak om de Gentse motor niet te laten sputteren".

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here