Brussel is blinde vlek in toegankelijkheidsbeleid

Dat Brussel één van de minst toegankelijke steden van Vlaanderen is bleek vorig jaar nog uit het rolstoelrapport waar Brussel voorlaatste eindigde, net voor Aalst. Op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger en Gemeenschapssenator Helga Stevens (N-VA) heeft Vlaams minister van Gelijke Kansen, Kathleen Van Brempt, zich gebogen over de toegankelijkheidsproblematiek in Brussel. Helga Stevens stelde namelijk vast dat er in Vlaanderen vier adviesbureaus actief zijn rond toegankelijkheid, maar Brussel maakt geen deel uit van hun werkingsveld.

Er is in Brussel wel het "Agence de Conseil, de Consultation et d'Expertise sur l'Accessibilité", afgekort als Acces-A. Maar de eentalig Franstalige webstek alsook de verwijzingen maken meteen duidelijk dat dit initiatief geen enkele link heeft met Vlaanderen en zich niet richt op de Brusselse Vlaming of de Vlaamse instellingen in Brussel.

Nochtans beweegt er wel iets: de Vlaamse Gemeenschapscommissie (oktober 2007) nam expliciet in haar regeringsverklaring op dat zij de oprichting van een toegankelijkheidsbureau nastreeft en hierbij wil overleggen met de andere overheden. Helga Stevens vroeg dan ook aan minister Van Brempt welke initiatieven zij ter zake ontwikkelde of wil ontwikkelen.

In antwoord op de schriftelijke vraag van Helga Stevens antwoordde Vlaams minister Van Brempt dat er nog geen overleg had plaatsgevonden, bij gebrek aan een concrete vraag. Wel staat zij open voor overleg en samenwerking, al vreest zij dat dit niet evident zal zijn gezien het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een eigen toegankelijkheidswetgeving heeft.

Voor Helga Stevens mag dit geen obstakel zijn. De Vlaamse Gemeenschapscommissie kan leren uit de jarenlange ervaring van de Vlaamse adviesbureaus die advies geven aan particulieren en openbare instellingen om toegankelijk te bouwen en te verbouwen. Een andere belangrijke taak is sensibilisering, want nog te veel beleidsmakers en burgers zijn zich niet bewust van het belang van toegankelijkheid voor grote groepen in onze samenleving.

Zeker gezien de uitgestoken hand van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vraagt Helga Stevens aan de minister om snel werk te maken van overleg en het Vlaams Parlement op de hoogte te houden van de vorderingen.

Helga Stevens
Vlaams parlementslid N-VA

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here