Hevig onweer vooral in de provincies Antwerpen en Limburg zorgde, zoals bekend, voor heel wat waterschade. Dat betekent voor elke getroffen burger heel wat overlast. Voor getroffen ondernemers en vrije beroepen valt dat des te zwaarder omdat ook hun bedrijf en het inkomen van zichzelf en hun medewerkers in het gedrang kan komen. Om de geteisterde bedrijven en vrije beroepen waar nodig bij te staan, opent UNIZO daarom een infolijn. Ondernemers en vrije beroepen kunnen voor informatie terecht op het nummer 02/238 05 51 of kunnen mailen naar info@unizo.be. Ze kunnen alvast op www.unizo.be/wateroverlast nagaan welke fiscale en sociale hulp nu al bestaat voor door overstromingen getroffen ondernemers.

UNIZO vraagt aan de bevoegde instanties waar nodig getroffen bedrijven op een vlotte manier betalingsfaciliteiten toe te kennen. Bij eerdere gelijkaardige situaties vroeg en bekwam UNIZO uitstel van betaling van directe belastingen en BTW en vrijstelling van nalatigheidintresten. De organisatie vraagt nu onder meer, waar nodig, uitstel van betaling van RSZ- en sociale bijdragen zelfstandigen en BTW. De getroffen bedrijven moeten ook, indien nodig, een beroep kunnen doen op technische werkloosheid wegens overmacht, ook voor bedienden.

UNIZO dringt er voorts bij de Vlaamse regering op aan getroffen bedrijven waar nodig op een soepele manier waarborg te verlenen, ook voor overbruggingskredieten. UNIZO doet ook een oproep aan de banken voor de getroffen ondernemingen soepel op te treden in geval van mogelijke financieringsproblemen of afbetalingen van leningen. De ondernemersorganisatie zegt er voorts van overtuigd te zijn dat de verzekeringsmakelaars alles in het werk zullen stellen om hun ondernemers – klanten te begeleiden voor een billijke en snelle tussenkomst door de verzekeringen.