Minister Milquet past in alle stilte opnieuw de inkomensgarantieuitkering aan

Vandaag (22 juli) verscheen in het Belgisch Staatsblad een nieuw Ministerieel Besluit (MB)over de inkomensgarantieuitkering. Daarmee geeft ze toe dat de kritiek die Hans Bonte formuleerde op haar eerste hervorming, die verscheen in het Staatsblad van 1 juli, terecht was.

Op 4 juli had Hans Bonte erop gewezen dat de hervorming van de IGU ertoe leidt dat in sommige gevallen een deeltijdse werknemer méér netto inkomen zou overhouden dan wanneer hij voltijds aan de slag zou gaan.

Vandaag (22 juli) staat in het Belgisch Staatsblad een nieuw MB waarmee de Minister ten dele haar 'misstap' rechtzet. Volgens dit MB kan het netto inkomen uit deeltijds werken niet hoger zijn dan dat uit voltijds werken. Het kan echter nog wel even groot zijn.

Met dit MB wordt dus de meest flagrante absurditeit uit haar vorig MB weggewerkt (deeltijds werken levert een hoger inkomen op dan voltijds werken) maar het blijft natuurlijk bedenkelijk dat je met bijvoorbeeld halftijds werken nog altijd evenveel kan verdienen als met voltijds werken.

Ook Bonte is van oordeel dat de werkloosheidsvallen verder moeten weggewerkt worden. Maar volgens hem kan dat alleen maar door de fiscale druk op de laagste lonen substantieel te verlagen. Al de rest is eigenlijk morrelen in de marge.

Immers alleen op die manier vergroot je de spanning tussen een voltijds netto loon en een werkloosheidsuitkering. En alleen op die manier kan je, via de IGU, een regeling uitwerken die ervoor zorgt dat deeltijds werken meer oplevert dan werkloosheid maar ook dat extra uren werken, extra inkomen oplevert. Maar dat fundamenteel debat gaat de minister uit de weg

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here