Vlaams Belang: recente ontwikkelingen hallucinant en onaanvaardbaar

Het Vlaams Belang neemt kennis van de demarche van het Paleis om drie bemiddelaars aan te duiden die de staatshervorming zouden moeten voorbereiden. Onze partij vindt de recente ontwikkelingen hallucinant en onaanvaardbaar. Bij de consultatieronde van het Paleis werd meer dan een miljoen kiezers buitenspel gezet. Het Vlaams Belang vindt het onaanvaardbaar dat het politieke debat in de achterkamertjes van het Paleis wordt gevoerd, in plaats van in het parlement. Het blijft overigens merkwaardig hoe politici die in het verleden pleitten voor een protocollaire functie voor de monarchie, nu aanschuiven aan de poort van Laken om mee te spelen met de politieke spelletjes en strategieën van Albert II.

Door het ontslag van regering-Leterme niet te aanvaarden, veroorzaakt de koning een onaanvaardbare constitutionele situatie waardoor de regering zich voor onbepaalde tijd niet meer moet verantwoorden. Het Vlaams Belang zal vandaag bij Kamervoorzitter Herman Van Rompuy opnieuw eisen dat Leterme in het parlement tekst en uitleg komt geven. Het is immers ongehoord dat de regering verder doet zonder zich in het parlement te moeten vertonen.

Met zijn manoeuvre om drie bemiddelaars aan te stellen die de 'dialoog' weer op gang moeten trekken, komt het Hof schijnbaar tegemoet aan de eisen van CD&V. Niets is echter minder waar: het in Laken bekokstoofde scenario is volledig op maat van de Franstaligen geschreven, omdat de staatshervorming nu definitief dreigt te verzanden in eindeloos en vrijblijvend gepalaver. Van een 'confederaal gesprek' tussen Vlamingen en Walen is bovendien geen sprake meer, bij het voorgestelde 'overleg' dreigt Vlaanderen in een minderheidspositie van één tegen twee (Wallonië en Brussel) of zelfs één tegen drie (Wallonie, Brussel en Duitstalige gemeenschap) terecht te komen.

Het Vlaams Belang is dan ook verbaasd en sterk ontgoocheld over het feit dat CD&V in dit scenario meespeelt.

Persbericht Bruno Valkeniers, Gerolf Annemans en Joris Van Hauthem

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here