Geen klimaatoplossingen zonder competitieve chemische industrie

Essenscia, de federatie van de chemische industrie, heeft vandaag in Straatsburg bij de Belgische leden van het Europees Parlement een pleidooi gehouden voor een duidelijk en rechtszeker Europees klimaatbeleid dat de chemische industrie in de toekomst kansen geeft om in België en de Europese Unie verder te kunnen produceren. Momenteel bespreekt het Europees Parlement het "Climate Change Package" dat de Europese Commissie begin dit jaar heeft voorgesteld. Het Franse EU-voorzitterschap wil dat het Europees Parlement het pakket nog voor het einde van dit jaar goedkeurt.

Met het "Climate Change Package" legt Europa zich de ambitieuze doelstelling om tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 20% te reduceren. De chemische industrie onderschrijft deze doelstelling en levert hieraan een belangrijke bijdrage. "Vandaag doen tal van bedrijven gigantische inspanningen om energiezuiniger te produceren. Zo hebben de Europese chemiebedrijven de afgelopen 10 jaar de uitstoot van broeikasgassen met 60% verminderd. De chemie heeft ook een sleutelrol in het aanreiken van oplossingen voor de klimaat- uitdaging en energiebesparing in alle sectoren van de samenleving, denk maar aan isolatiematerialen in de bouw of het gebruik van lichtere materialen bij de assemblage van auto's", zegt Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van Essenscia.

Toch blijft de chemische industrie met 12% van de totale Europese energievraag een belangrijke verbruiker. De producten van de chemische industrie zijn in grote mate rechtstreeks of via hun derivaten blootgesteld aan internationale concurrentie. Bij de herziening van de richtlijn emissierechtenhandel (Emissions Trading System) vraagt Essenscia dan ook dat de chemiesector in de nieuwe richtlijn wordt erkend als een zogenaamde "exposed sector" en allocatierechten krijgt voor directe en indirecte CO2-emissies op basis van performantie benchmarks voor energieverbruik. Concreet betekent dit dat de industrie aan strenge standaarden moet voldoen op het vlak van energieverbruik om voldoende rechten te krijgen. Yves Verschueren: "Met deze vragen aan de Europese autoriteiten engageert de chemische industrie in Europa zich om steeds energie-efficiënter te werken, maar blijft de internationale competitiviteit van onze bedrijven behouden, zelfs bij een internationaal akkoord dat geen evenwaardige doelstellingen oplegt aan niet EU lidstaten waarmee wij in concurrentie treden."

Door de integratie van energieopwekking en industriële productie hebben veel chemiebedrijven geïnvesteerd in WKK installaties (gezamenlijke opwekking van warmte en elektriciteit). Essenscia dringt er bij het Europees Parlement ook op aan deze installaties te erkennen als instrument voor energiebesparing. Die erkenning kan erin bestaan de WKK installaties op chemische sites te beschouwen als deel van het chemisch productieproces en de rechten dus ook op basis van benchmarks te alloceren. Naar aanleiding van de bespreking van het Climate Package, tonen 17 grote chemiebedrijven en Cefic (de Europese chemiefederatie) deze week met een tentoonstelling in het parlement in Straatsburg hoe de chemische industrie oplossingen biedt voor klimaatuitdagingen en energiebesparing op het vlak van huisvesting en mobiliteit.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here