Het FAVV waarschuwt voor het product "BLOW".

Het Voedselagentschap heeft vernomen dat een product in poedervorm onder de naam "Blow" te bekomen is via het internet en eveneens verkrijgbaar zou zijn in discotheken en andere verkooppunten. Dit product valt onder de reglementering van de verrijkte voedingsmiddelen en moet, vooraleer het zich op de Belgische markt mag bevinden, genotificeerd zijn bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Dit is nog niet gebeurd wat impliceert dat indien het product effectief in ons land verhandeld wordt, dit op een onwettige manier gebeurt.

Belgische verkopers die dit product toch in hun aanbod hebben moeten het product uit de handel nemen en dit melden aan de Provinciale Controle-Eenheid van het Voedselagentschap waartoe ze behoren. "Blow" is een poeder dat bijzonder rijk is aan cafeïne en verondersteld opgelost te worden in een drankje. Op basis van de informatie waarover het Voedselagentschap beschikt bevindt er zich in één dosis "Blow" meer cafeïne dan er zich volgens de Belgische reglementering in één liter drank mag bevinden. Consumenten die niettegenstaande het product zich illegaal op de Belgische markt zou bevinden, zich toch, al of niet via internet, "Blow" aanschaffen worden gewezen op het gevaar van een overdreven inname van cafeïne.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here