België heeft van 30 juni tot 4 juli voor 18 magistraten en Irakese gerechtelijke politieofficieren een cursus strafrechtelijk onderzoek georganiseerd. Deze opleiding is georganiseerd door de Benelux landen in het kader van de EU Gemeenschappelijke actie EUJUST-LEX. De opleiding werd actief gesteund door de FOD Buitenlandse zaken, Justitie en Binnenlandse zaken en werd begeleid en logistiek gesteund door de Federale politie. EUJUST-LEX werd in 2005 door de Raad van de Europese Unie opgestart en heeft als doel bij te dragen tot het herstel van de rechtstaat en de wederopbouw van het gerechtelijk systeem en de veiligheidskrachten van Irak. Tot op heden hebben ongeveer 1.700 Irakese magistraten, officieren van de gerechtelijke politie en verantwoordelijken van de strafrechtelijke administratie opleidingen gekregen in het kader van EUJUST-LEX. De Belgische bijdrage illustreert de steun van ons land aan de internationale inspanningen met het oog op de stabilisatie en de wederopbouw van Irak. Als blijk van steun heeft Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht er op gestaan de Irakese stagiairs te ontvangen en persoonlijk hun getuigschriften te overhandigen.

Al van het begin steunde België de gemeenschappelijke actie. Zo kregen 39 Irakese magistraten en politieofficieren van 7 november 2005 tot 12 december 2005 een opleiding over aspecten van de criminele enquête. Het mandaat van EUJUST-LEX liep af op 30 juni 2006 maar België en de andere EU-lidstaten verlengden de actie. België was daarbij voorstander van een versterkte EU aanwezigheid in Bagdad en verkoos de actie verder te zetten. In 2003 en 2004 bedroeg de EU-hulp voor de reconstructie van Irak 218 500 miljoen euro, verdeeld als volgt : reconstructie van essentiële overheidsdiensten (97 miljoen euro); verbetering van levensomstandigheden en armoedebestrijding (69 miljoen euro) steun aan deugdelijk bestuur, de burgermaatschappij en de mensenrechten (51 500 miljoen euro). Deze bedragen werden via de « International Reconstruction Fund Facility for Iraq » (IRFFI) overgemaakt aan de Wereldbank en de UNDP. In 2005 bedroeg de EU-hulp 200 miljoen euro : 130 miljoen euro als bijkomende bijdrage aan het IRFFI en 70 miljoen als steun aan de ministeries van Elektriciteit en Petroleum, het ondersteunen van een efficiënte douaneadministratie, ondersteuning van het grondwettelijk proces, de burgermaatschappij en de mensenrechten. Het EU-steunprogramma 2006 (lopend tot eind 2008) bedraagt 200 miljoen euro, waarvan 110 miljoen voor economische en sociale reconstructie en 80 miljoen voor de versterking van de democratie en het deugdelijk bestuur. Deze bedragen houden geen rekening met de bilaterale hulp van de lidstaten aan Irak.