Nieuwe Liberale generatie in Gent

De nieuwe liberale generatie is er klaar voor! Sinds 1 januari 2007 waken onder meer Mathias De Clercq en Carl De Decker over de liberale lijn in de Gemeenteraad en de OCMW raad. Carl is tevens actief in het Open VLD bestuur SDW&Afsnee als voorzitter en Mathias als lid en samen zetten zich ook in het bijzonder in voor de deelgemeenten.

BK: Hoe zijn jullie in de politiek terecht gekomen?

Mathias: Sinds mijn 14de ben ik bijzonder geboeid door politiek, mens en maatschappij. Ik had een gedacht. Maar de echte passie voor het liberalisme is er gekomen in de studententijd bij het Liberaal Vlaams Studenten Verbond (LVSV). Discussiëren, filosofische boeken lezen, debatten organiseren en teksten schrijven. Ik heb er de sociale en humane waarden van het liberalisme ontdekt. Een liberalisme gericht op emancipatie, zelfbeschikking, keuzevrijheid opdat mensen hun levenslot in eigen handen kunnen nemen. Het liberalisme is de meest progressieve stroming die er is. Mijn LVSV periode is een blauwe tatoe voor het leven.

Carl: Het liberalisme werd mij ingegeven met de moedermelk en op jonge leeftijd werd ik door Willy De Clercq, een goede vriend van mijn ouders, gemotiveerd om actief te worden binnen de toenmalige PVV. Ook ik heb mijn blauwe tatoe voor het leven gekregen bij het LVSV en vervolgens ben ik actief geworden bij Jong VLD Gent waar ik het voorzitterschap heb waargenomen van 2002 tot 2007. Tot mijn grote voldoening stel ik nu vast dat heel wat jongliberale vrienden intussen collega's zijn in de Gemeenteraad en het OCMW. Intussen was ik al jarenlang actief als bestuurslid van de VLD in Sint-Denijs-Westrem&Afsnee op vraag van mijn goede vrienden Schepen Chantal Claeys en toenmalig voorzitter Pierre Ruyffelaere. Door het jammerlijke overlijden van Chantal werd ik op vraag van het voltallige bestuur de nieuwe voorzitter van onze lokale afdeling tot op de dag van vandaag. Ik neem deze functie waar met heel veel enthousiasme en omringd door een schitterend bestuur.

BK: De Stad en het OCMW strijden voor het activeren van werklozen en leefloners. Hoe pakken jullie dit aan?

Mathias: Het is inderdaad correct dat we als stad er alles aan willen doen om werkzoekenden te activeren en ze terug aan het werk te krijgen. Onze rol als stad is hier voornamelijk zorgen dat de nodige voorwaarden voor het vinden van werk optimaal zijn. We willen een kader scheppen om de ambitieuze doelstelling van 6.000 nieuwe banen, waarvan 1.000 in de sociale economie, waar te maken. Als stad ondersteunen we het huidige activeringsbeleid van de hogere overheid, met een betere begeleiding, maar ook een betere opvolging van het zoekgedrag van werkzoekenden. We denken echter ook dat we pro-actief, en met eigen beleidsaccenten, extra maatregelen moeten nemen om onze stedelijke werkgelegenheidsproblematiek aan te pakken. De Stad, het OCMW en de VDAB sluiten hiervoor trouwens specifiek een overeenkomst af, waarin we alle acties op elkaar afstemmen.

Carl: In de OCMW raad zullen we de klemtoon leggen op het duurzaam activeren van onze cliënten. Opleidingen en werkervaring op maat van de cursisten moeten de uitstroom van leefloners met 50% verhogen zowel in de reguliere sector als in de sociale tewerkstellingsprojecten. Om dit te realiseren wordt de werking van het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum van het OCMW (OTC) verder geïntensifieerd.

BK: Zijn er nog andere dossiers waar jullie dezelfde aanpak hanteren?

Mathias: Wekelijks doe ik mijn tour de route. Dit wil zeggen dat ik elke zaterdag rond ga bij de middenstanders en het jeugdwerk. Ik vind het belangrijk om persoonlijk contact te hebben met handelaars en met jongeren. Laat dit nu uitgerekend twee groepen zijn die echt het hart op de tong hebben. Uiteindelijk is dit maar goed ook, omdat ik zo de echte signalen van de mensen kan opvangen. Vaak gaat het om kleine problemen die onmiddellijk kunnen verholpen worden, soms over steeds terugkomende zaken.

Carl: Vaak vergezel ik Mathias en doen we onze ronde bij de lokale middenstand en buurtbewoners. Men zal ons de komende jaren ongetwijfeld nog veel tegen het lijf lopen op talrijke activiteiten en huisbezoeken in het Gentse en meer in het bijzonder in Sint-Denijs-Westrem en Afsnee .

Carl en Mathias: De speelstraten ondersteunen we ook beide ten volle. Een speelstraat zorgt er immers voor dat kinderen, jongeren én ouderen echt gebruik kunnen maken van de straat. De straat wordt voor een periode verkeersvrij gemaakt (behalve voor de bewoners). In de praktijk merken we dat het verder gaat dan puur spelen. De volwassenen in de straat maken van de gelegenheid gebruik om elkaar wat beter te leren kennen. Mensen organiseren dan bijvoorbeeld een barbeque of een heus straatfeest. We merken echt dat dit de sociale cohesie ten goede komt.

BK: Hebben jullie nog gemeenschappelijke passies buiten de politiek?

Carl: We zijn beiden fanatieke supporters van KAA Gent en missen geen enkele thuismatch en gaan vaak op verplaatsing onze Buffalo's aanmoedigen. Samen met enkele vrienden richtte ik afgelopen jaar een supportersclub op van onze Buffalo's in Sint-Denijs-Westrem. Met the "Blue Indian Train" doen we alle verplaatsingen en hebben onze Buffalosupporters in Sint-Denijs nu ook een lokaal in café Le Train Bleu. Verder ga ik regelmatig onze lokale voetbalploeg KVV Sint-Denijssport in derde provinciale aanmoedigen. Vooral het feit dat heel wat jeugdspelers de eerste ploeg halen vind ik heel positief en de unieke sfeer aan Kleinkouterken is natuurlijk ook niet te versmaden. Tenslotte moedigen wij ook nog onze lokale basketploeg Optima Gent regelmatig aan in het Tolhuis.

Mathias: Als ik mijn vader en grootvader mag geloven, ging ik al van toen ik twee was naar la Gantoise. Het doet me dan ook enorm veel plezier dat Gent zich aan het verankeren is als subtopper en uitkijkt naar de top. Kijk maar naar het fantastische bekerseizoen dat we dit jaar speelden. De wedstrijd tegen KV Kortrijk was gewoonweg legendarisch te noemen. Ik had de remonte op voorhand voorspeld, maar niemand wilde me geloven. Ook zullen we als club een grote stap vooruit zetten wanneer we kunnen verhuizen naar het Artevelde stadion. Bovendien heb ik zelf nog jarenlang gevoetbald bij KVV, nog op de oude terreinen. Dat was een fantastische periode!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here