BIG JUMP voor levende rivieren.

Zondag 6 juli doken duizenden Europeanen het sop in om te ijveren voor zuiver water. Gentenaars deden dat bij Portus Ganda, de nieuwe Gentse jachthaven. Medeorganisator Leen Van Gijsel: "In Vlaanderen springt men vandaag op 6 locaties: Gent, Kortrijk, Wetteren, Kasterlee, Leuven, Lier en in de IJzer. In Wallonië springt men op 10 locaties. Meer op www.bigjump.be . Op Europees vlak ligt het initiatief bij European Rivers Network (www.bigjump.org). Bij ons is BIG JUMP een initiatief van de VZW GREEN, Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt vzw". Met de BIG JUMP willen de initiatiefnemers het belang van proper water onder de aandacht brengen. Mensen kunnen er in zwemmen, op varen of langs wandelen. Maar ook voor planten, vogels, vissen en kikkers is proper water van levensbelang. Maar we moeten met zijn allen werken aan proper water: landbouw, industrie als huishoudens. De BIG JUMP in Gent werd feestelijk ingezet door de muziek en de majorettes van "Vooruit met de Kuit". Prominente springers waren Luc De Vos, Vera Dua en Tom Balthazar. Maar ook een aantal mindere goden zoals Filip Watteeuw en Elke Decruynaere gingen hun achterna. Daarna volgden honderden dapperen hun voorbeeld om welgemutst de Schelde in te duiken.

Gent doet heel wat moeite om het water in rivieren en kanalen proper te krijgen en te houden. Zo is er een zoneringsplan: welke woningen zijn aangesloten op de riolering en welke moet men nog aansluiten? Op 10 jaar tijd steeg het gezuiverde huishoudelijk afvalwater van 30% naar 70%. Binnen enkele jaren moet dat 80 tot 90% zijn. Er is het stof-meetnet dat vooral in het havengebied actief is. Er zijn premies voor duurzaam bouwen: wie isoleert, een groendak aanlegt of hemelwater opvangt krijgt een premie. Gent stimuleert het fietsgebruik en zet de busjes van Max Mobiel in om het woon-werk verkeer milieuvriendelijker te maken. De investeringen de afgelopen jaren maakten dat de centrumbewoners niet langer gaan lopen voor de stank van de open riolen. Het is weer aangenaam wandelen en wonen langs de Gentse waterkanten. Meer zelfs: het ziet er naar uit dat de nieuwe woonprojecten langs het water zoals de Oude Dokken de meest succesvolle zullen zijn.

Ter gelegenheid van de BIG JUMP vragen de organisatoren GREEN vzw, Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu Vlaams minister Hilde Crevits om werk te maken van de snelle uitvoering van de bekkenbeheersplannen. Overstromingen zorgen iedere keer weer voor enorme kosten voor de getroffenen en de maatschappij. Deze plannen zijn op maat van de Vlaamse rivieren en bevatten concrete oplossingen voor lokale waterproblemen zoals vervuiling en wateroverlast. De bekkenbeheersplannen hadden vorig jaar vastgesteld moeten worden en nu volop in uitvoering moeten zijn. Helaas is er nog niets van in huis gekomen. Wim Van Gils van de Bond Beter Leefmilieu vraagt dat minister Crevits de zaak ter harte neemt en dat het integraal waterbeleid op het terrein waargemaakt wordt.

Klik op de foto's voor de volledige reeks.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here