Werkloosheid daalt, maar minder uitgesproken.

Minister van Werk, Frank Vandenbroucke geeft een overzicht van het aantal werkzoekenden in juni 2008. Vlaanderen telt 158.114 niet-werkende werkzoekenden, daarvan genieten 126.791 ook effectief van een uitkering. De conjunctuurvertraging reflecteert zich in een trager dalingsritme Hoewel er nog steeds een daling op jaarbasis is van het aantal werkzoekenden, valt ook het trager dalingsritme op: deze maand zijn er -6% of iets meer dan 10.000 werkzoekenden minder dan in juni 2007. Opvallend is het effect van het vroege einde van het schooljaar. Vermoedelijk hebben verschillende schoolverlaters zich al op 30 juni als werkzoekende geregistreerd. Dat vertaalt zich in een stijging op jaarbasis van het aantal werkzoekenden, minder dan een maand werkzoekend: + 10%.

De economische groeivertraging en de wijziging inzake registratie van deeltijds lerenden/werkenden en de bruggepensioneerden tekenen zich af in de oplopende kortdurige werkloosheid. Die werkloosheid (minder dan 1 jaar) neemt toe met 3,4%. In vergelijking met vorig jaar daalt het aantal jonge werkzoekenden echter met 3,4% en de middenleeftijdsgroep 25 tot 50 jaar met 9,4%. Bij de groep die 1 tot 2 jaar werkzoekend is speelt het effect van de conjunctuur en van beide recente maatregelen nog niet en is er wel een grote afname (-16%).

De daling van de werkloosheid is opnieuw sterker bij de vrouwen (-7,1%) dan bij de mannen (-4,6%). In absolute cijfers blijven er wel meer vrouwen dan mannen werkzoekend. Bij de vrij ingeschreven werkzoekenden is er een toename met 5,4%. De met ontslag bedreigde werknemers en de ontslagen werknemers in de verbrekingsperiode worden gestimuleerd om zich in te schrijven als vrije werkzoekende. Bij de oudere werkzoekenden is er een lichte daling ondanks de uitbreiding van de registratiebasis. Oudere werkzoekenden zijn nu meer en langer beschikbaar voor de arbeidsmarkt dan enkele jaren terug.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here