Werken rond Gentse Sint-Pietersstation in hoger tempo.

Het stadsbestuur en de NMBS hebben maatregelen getroffen om de bewoners, zelfstandigen en bedrijven van de Rijsenbergwijk vlotter te laten parkeren. Wegens de werfsituatie waren een aantal parkeerplaatsen gesneuveld en steeg de parkeerdruk. De maatregelen werden meegedeeld via een bewonersbrief, de reacties zijn over het algemeen positief. Er komen 95 extra voorbehouden plaatsen voor bewonersparkeren. Hier kunnen buurtbewoners gratis met hun bewonerskaart parkeren. De parkeerduur in een aantal betalende straten wordt beperkt tot maximum 3 uur. Zo wordt het onmogelijk voor pendelaars om de straat te verkiezen boven het tijdelijke parkeergebouw van de NMBS. Bewoners, handelaars en mensen die werken in de Fabiolalaan ter hoogte van de projectwerf krijgen de kans om een gegarandeerde parkeerplaats te huren in de NMBS pendelparking, aan dezelfde gunstige tarieven die normaal alleen voor pendelaars gelden.

Zowel voor als na het bouwverlof (14 juli – 3 augustus) voeren verschillende aannemers in opdracht van het Project Gent Sint-Pieters werken uit met een grote invloed op de omgeving. Het Minder Hinderteam van het Project Gent Sint-Pieters zorg er voor dat de hinder voor alle gebruikers tot een aanvaardbaar minimum beperkt blijft. Handelaars, zelfstandigen en bewoners van de stationsbuurt kregen daarover een informatiebrief in de bus. De informatie is ook beschikbaar via www.projectgentsintpieters.be, in het travelcenter van het station en in de lijnwinkel op het Maria-Hendrikaplein.

Vanaf 4 augustus tot eind september worden de laatste werken uitgevoerd aan het kruispunt Kortrijksesteenweg – Prinses Clementinalaan – Sint-Denijslaan. De sporen van tram 21/22 worden aangesloten, er komt een nieuwe halte en het kruispunt wordt afgewerkt. Het kruispunt wordt in deze periode in één rijrichting afgesloten. Alleen de rijrichting van de Sterre naar het centrum zal dan toegelaten zijn. Staduitwaarts komt er een omleiding via de Krijgslaan. Fietsers en voetgangers kunnen steeds door

Prinses Clementinalaan: de rijstrook richting Kortrijksesteenweg en de naastliggende parkeerstrook wordt helemaal afgewerkt. De werfafsluitingen zullen het langst blijven staan ter hoogte van het Sint-Pietersstation, waar de tramsporen worden aangesloten op het plein.
In de eerste helft van augustus laat De Lijn gedurende 2 weken bovenleidingen plaatsen in de Clementinalaan (voor de nieuwe tramlijn 21/22). Daar wordt in de loop van augustus vermoedelijk 6 keer 's nachts gewerkt aan de bovenleidingen.

Koningin Maria-Hendrikaplein: op de plaatsen waar later in de ondergrond wordt gewerkt worden grondstalen genomen met een speciale vrachtwagen. De parkeerzones aan de Lijnwinkel en ter hoogte van de cafés tussen de Alberta en de Fabiolalaan zullen mogelijk op 1 en 2 juli na de avondspits moeilijk bereikbaar zijn. Er wordt een tweede tramspoor aangelegd, vlak voor de uitgang van het station Gent Sint-Pieters. Wanneer men in de toekomst de huidige tramtunnel afsluit, dan worden alle tramlijnen via dit extra spoor bediend. Op het Maria-Hendrikaplein worden er extra palen voor de bovenleidingen van de trams geplaatst. Busperron 7 verdwijnt om plaats te maken voor het ontdubbeld tramspoor.

De Lijn wijzigt tijdelijk een aantal bus- en tramhaltes. Vooral in de maand augustus zullen de lijnbussen vaak elders dan normaal moeten halt houden. Zeker is dat de nieuwe tram/bushalte ter hoogte van het NMBS Districtsgebouw Flandria in gebruik komt na het bouwverlof. Bussen komende van het kruispunt Clementinalaan /Kortrijksesteenweg zullen daar stoppen.
Vanaf begin september zal ook tram 21/22 stadinwaarts daar halt houden . (dus niet langer in de tramtunnel). Meer details via de website www.delijn.be en de Lijnwinkel op het Maria-Hendrikaplein. Om het tramverkeer van lijn 1 en lijn 4 te vrijwaren, zal de aanleg van enkele cruciale tramwissels 's nachts gebeuren, vermoedelijk in de nacht van 25 en van 26 augustus. Vanaf 5 augustus verdwijnt de Kiss & Ride strook in het verlengde van busperron 7. Er is een nieuwe K&R strook afgebakend in de Boudewijnstraat én de Astridlaan (links en rechts van het frietkot). Op weekdagen, kunnen mensen bovendien ook in- en uitstappen op de gereserveerde zoenzones ter hoogte van de cafés tussen de Albertlaan en de Fabiolalaan. Taxi's blijven op dezelfde (ingeperkte) ruimte voor het stationsbuffet aanrijden.

Koningin Fabiolalaan: sinds begin juni geldt er een algemene wegomlegging via de Aaigemstraat en Boudewijnstraat. Op de versmalde rijstrook langsheen de bouwwerf mogen enkel aangelanden in één richting naar het Maria-Hendrikaplein rijden. In de Fabiolalaan bevindt zich ook de aanrijroute voor de bouwwerf van de nieuwe autotunnel onder de treinsporen (Timicheg). De vrachtwagens moeten de treinsporen kruisen om het werkeiland te bereiken. Dat gebeurt vanaf de inrit naar de tijdelijke NMBS pendelparking. In augustus en september zullen er torenkranen opgesteld worden met een mogelijke volledige wegafsluiting voor anderhalve dag tot gevolg. Wegens de nodige buitendienststellingen van de treinsporen is de tunnelbouwer gedwongen om 's nachts materiaal aan te voeren en een deel van zijn werk uit te voeren. Zo kunnen de treinen overdag volgens de normale dienstregeling blijven rijden.

Maar er is een vrolijke noot: op 24 juli wordt het traditionele stationsvuurwerk van de Gentse Feesten afgestoken vanaf een heel bijzondere locatie: vanuit de diepe bouwput van de ondergrondse parkeergarage op de Fabiolalaan. Van 11 meter diep gaan de vuurpijlen een kwartier lang de lucht in. Toeschouwers zullen zich voornamelijk op het Maria-Hendrikaplein bevinden waar De Lijn gedurende het vuurwerk het plaatselijke tramverkeer stil legt.

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here