Pensioenen: nieuwe maatregelen van kracht op 1 juli

Op 1 juli 2008 worden de bedragen van het gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers, van het gewaarborgd minimumpensioen voor zelfstandigen en van de IGO (inkomensgarantie voor ouderen) opgetrokken met 2 % en worden er nieuwe barema's toegepast voor de solidariteitsbijdrage. De Rijksdienst voor Pensioenen zal alle personen waarop die maatregelen van toepassing zijn persoonlijk en schriftelijk op de hoogte brengen. Ook zullen de grensbedragen van de toegelaten beroepsactiviteit van de gepensioneerden naar boven worden bijgesteld.

Stijging met 2 % van het gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen: het gewaarborgd minimumpensioen wordt toegekend aan iedereen die een loopbaan kan bewijzen die minstens gelijk is aan 2/3 van een volledige loopbaan (die 45 jaar bedraagt voor een man). Nieuwe maandelijkse bedragen voor een gewaarborgd minimumpensioen berekend op basis van een volledige loopbaan op 1 juli 2008:

– Gewaarborgd minimumpensioen werknemer: Gezin 1 195 euro, alleenstaande 956 euro en overlevingspensioen 941 euro
– Gewaarborgd minimumpensioen zelfstandige: Gezin: 1 125 euro, alleenstaande 847 euro en overlevingspensioen 847 euro
– Stijging met 2 % van de IGO (inkomensgarantie voor ouderen): op 1 juli 2008 wordt het basisbedrag van de IGO opgetrokken tot 574 euro per maand en wordt het verhoogde basisbedrag opgetrokken tot 861 per maand.

Op 1 juli 2008 zullen er nieuwe barema's worden toegepast voor de solidariteitsbijdrage. De voornaamste wijzigingen zijn de volgende:
– Voor de alleenstaande gepensioneerden waarvan het bedrag van alle wettelijke en buitenwettelijke pensioenen lager is dan 2 012,76 euro wordt de solidariteitsbijdrage geschrapt. Ze wordt verlaagd als het bedrag van alle pensioenen zich situeert tussen 2 012,76 en 2 075 euro.
– Voor de gezinspensioenen wordt de solidariteitsbijdrage geschrapt als het bedrag van alle wettelijke en buitenwettelijke pensioenen lager is dan 2 327 euro. Ze wordt verlaagd als het bedrag van alle wettelijke en buitenwettelijke pensioenen zich situeert tussen 2 327 en 2 399 euro.
– De solidariteitsbijdrage wijzigt niet voor de alleenstaande gepensioneerden als het bedrag van alle wettelijke en buitenwettelijke pensioenen gelijk is aan of hoger dan 2 075 en 2 399 euro voor de gezinspensioenen.

De grensbedragen van de toegelaten beroepsactiviteit van de gepensioneerden zullen naar boven worden bijgesteld. Deze nieuwe bedragen zullen van toepassing zijn, met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2008.

Een verhoging van 25 % van het grensbedrag wordt toegekend aan personen die een rust- en/of overlevingspensioen genieten en die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt.
De nieuwe toegelaten grensbedragen zijn:
Activiteit werknemer zonder kinderen ten laste

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here