Meer koopkracht voor gepensioneerden en zelfstandigen

Samen met de zomervakantie gaan enkele maatregelen van de federale regering van start die vooral gepensioneerden en zelfstandigen ten goede zullen komen. Zo besteedt de regering het grootste deel van het voorziene budget van 100 miljoen euro vooral aan het verhogen van de laagste pensioenen met 2%. Hierdoor zullen binnenkort meer dan een half miljoen gepensioneerden genieten van een hoger pensioen. Daarnaast mogen gepensioneerde zelfstandigen straks een pak meer bijverdienen. Alle concrete maatregelen die vanaf 1 juli van kracht zijn, zetten we voor u hieronder op een rijtje.

Omdat ook de gepensioneerden met een minimumpensioen hun koopkracht op peil kunnen houden, trekt de federale regering de laatste pensioenen op met 2%. Voor alleenstaanden zal het minimumpensioen dan 956,48 euro bedragen in het stelsel van de werknemer en 846,88 euro in het stelsel voor de zelfstandigen. Voor de gezinnen gaat het om 1.159 euro en 1.125 euro. In totaal zullen ruim 550.000 mensen van deze maatregel kunnen genieten. Daarnaast wordt voor 79.000 ouderen hun inkomensgarantie verhoogd. Die uitkeringen voor ouderen die het niet breed hebben gaan met 2% omhoog tot 574 euro voor het basisbedrag en 8611 euro voor het verhoogd bedrag.

Tenslotte wordt ook de solidariteitsbijdrage afgeschaft voor de laagste pensioenen en mogen gepensioneerden meer bijverdienen. Zo wordt de maximumgrens van het inkomen voor de toegelaten arbeid met 25% opgetrokken voor mensen die recht hebben op een rust – en overlevingspensioen en die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt. Voor mensen die een overlevingspensioen genieten voor de wettelijke pensioenleeftijd, stijgen de grenzen met 8%.

Vanaf 1 juli wordt de kinderbijslag ook "onvoorwaardelijk" uitgekeerd. Nu wordt de kinderbijslag van zelfstandigen die hun sociale bijdragen niet betalen nog ingehouden. Zo wordt het basisprincipe van het recht van het kind nu "algemeen geldig".

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here