Vissen in het Meetjeslandse krekengebied

In het verleden waren de openbare hengelmogelijkheden in het noordwesten van Oost-Vlaanderen zeer beperkt. Hengelaars konden enkel aan het Leopoldkanaal terecht om hun hobby uit te oefenen. De Provinciale Visserijcommissie ijvert daarom sinds jaren voor de uitbreiding van hengelmogelijkheden, met het resultaat dat vandaag de dag de openbare hengelaar bijkomend terecht kan op de Hollandersgatkreek, de Boerekreek, de Val, de Roeselarekreek, de Nieuwe Roeselarekreek, de Molenkreek en de Oudemanskreek. Hierdoor wordt de hengelaar een uitgebreider en gevarieerder openbaar hengelpatrimonium ter beschikking gesteld.

De Provinciale Visserijcommissie streeft daarnaast ook naar een duurzame inpassing van het hengelen in de landschappelijk en natuurlijk waardevolle omgeving van het krekengebied. De Meetjeslandse kreken zijn immers als VENgebieden (Vlaams Ecologisch Netwerk) aangeduid voor een betere bescherming van hun natuurwaarden. Door een goede afbakening van de recreatie kan iedereen van de natuur en het landschap blijven genieten zonder afbreuk te doen aan de natuurwaarden van dit bijzondere krekengebied. Deze afbakening werd door de Provinciale Visserijcommissie verkregen in overleg met de verschillende betrokken partners en garandeert dus een duurzame, verantwoorde visserij in een mooie natuurlijke omgeving.

De visrechten in het krekengebied zijn de laatste jaren een aantal keren gewijzigd. Bovendien is er sinds februari een nieuwe politieverordening over het vissen in een aantal kreken van kracht. Om hengelaars en andere recreanten goed te informeren over deze nieuwe situatie, heeft de Provinciale Visserijcommissie in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos een nieuwe en actuele hengelkaart voor de regio opgemaakt. Het nieuwe hengelseizoen dat recent op 1 juni van start is gegaan, is een goede gelegenheid om deze regio hengelkaart aan het brede publiek voor te stellen. Deze regio hengelkaart 'hengelen in de Meetjeslandse kreken' bevat zeer gerichte informatie over de openbare hengelwateren en de betreffende wetgeving. Zo kan iedereen die in het bezit is van een geldig visverlof van de Vlaamse overheid op alle openbare kreken terecht om er zijn geliefkoosde hobby uit te oefenen. De kaart begeleidt tevens de hengelaars op eenvoudige wijze naar de aanbevolen hengelzones.

De regio-hengelkaart 'Hengelen in de Meetjeslandse kreken' kan men aanvragen bij de
Provinciale Visserijcommissie van Oost-Vlaanderen (Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent. Tel: 09/267.84.48, E-mail: pvc@oost-vlaanderen.be).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here