VOKA en VDAB sluiten samenwerkingsakkoord

De Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen en VDAB Oost-Vlaanderen hebben een samenwerkingsakkoord gesloten dat vooral kleine en middelgrote ondernemingen moet ten goede komen. De aanleiding van de vernieuwde en versterkte samenwerking zijn de resultaten van een enquête die VOKA in 2007 bij haar leden organiseerde en die peilde naar de tevredenheid over de dienstverlening van VDAB. De bevraging leerde dat hoe kleiner het bedrijf, hoe minder de VDAB wordt ingeschakeld. Een opmerkelijke vaststelling want het Planbureau becijferde dat de aangroei van de werkgelegenheid in Vlaanderen, het voorbije jaar, voor 80% werd gerealiseerd bij kleine bedrijven.

De Oost-Vlaamse VDAB en Kamer van Koophandel willen optimaal gebruik te maken van de expertises en netwerking van beide organisaties. Met bijzondere aandacht voor de behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen streven beide organisaties een aantal duidelijke objectieven na. Een vlotte invulling van openstaande vacatures, integratie van kansengroepen op de arbeidsmarkt, opleiding van werkzoekenden op maat van de vacature, innovatieve en flexibele opleidingsformules op de werkvloer, competentieontwikkeling van werknemers en betere contacten met de bedrijven maken daar deel van uit. De VDAB wil meer voeling met de vraagkant van de arbeidsmarkt. De arbeidsbemiddelaar hoopt zo de dienstverlening aan werkgevers te versterken en de tevredenheid te verhogen. VDAB wil het VOKA netwerk inschakelen om een betere introductie bij bedrijven te bekomen en zo het aanbod aan te passen aan de noden van de arbeidsmarkt. VOKA fungeert voor een stuk als waarmerk voor de kwaliteit van de VDAB dienstverlening.

De aanleiding van de vernieuwde samenwerking zijn de resultaten van een enquête die Voka in 2007 bij haar leden organiseerde en die peilde naar de tevredenheid over de dienstverlening van VDAB. De bevraging leerde dat hoe kleiner het bedrijf, hoe minder men de VDAB inschakelt. Een opmerkelijke vaststelling want het Planbureau becijferde dat de aangroei van de werkgelegenheid in Vlaanderen, het voorbije jaar, voor 80% werd gerealiseerd bij kleine bedrijven.Gedelegeerd bestuurder Karel Uyttersprot van VOKA Oost-Vlaanderen: "We beogen een samenwerking op lange termijn die de dienstverlening van onze Kamer rond HR thema's ondersteunt. Dit akkoord is absoluut een meerwaarde voor onze leden". VOKA zal nog meer opleidingen organiseren samen met de VDAB. Die samenwerking zal zich concretiseren op vlak van kansengroepen en diversiteit (o.m. Jobkanaal); werk en opleidingsfaciliteiten (jobbeurzen, jobdatings, grensoverschrijdend werken en algemeen HR beleid).

Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here